Elävä keskusta ilman toriparkkia

Rividemari Pohjois-Turusta

/ #53 Toriparkin puolesta, ammun alas adressin väittämät!

19.06.2012 12:00

"Keskustaa voi kehittää ilman toriparkkia!"
-Totta, mutta miksi pitäisi. Koskaan ei kuule perusteluille, miksi pitäisi. Puolesta kyllä on esitetty, mutta vastustavat kommentit eivät anna mitään vastausta sille, että Turun keskustasta on muodostumassa amerikkalaisen mallin mukainen tyhjiö kaiken perheostosmatkailun suuntautuessa automarketparatiiseihin. Se, jos mikä lisää päästöjä, kun pienliikkeet ja erikoisliikkeetkin siirtyvät vähitellen asiakkaiden mukana automarketkomplekseihin! St. Louis USAssa on hyvä esimerkki nykyisestä toriparkittomasta keskustan näivettämisestä.

"Turun kauppatorin ympäristöä on kohennettava pikaisesti – se ei voi odottaa toriparkin rakentamista."
Pelkkä pinnan rakentaminen ilman kunnollista perustamista vaatii taas uuden remontin lyhyen ajan päästä. Sehän nykyisessäkin toripinnassa on vikana. Maan painuminen epätasaisesti.


"Toriparkin vähintään 4,5 vuoden rakennushanke vaikuttaisi liikenteeseen ja kaupunkikuvaan sekä vaarantaisi koko torin jatkumisen kauppatorina."
Samoin käy pelkän pinnan rakentamisen kanssa, jos perustaminen ja torirakennukset hoidetaan kunnolla. Ja 4,5 vuotta otit hatusta, se ei perustu mihinkään. Suunnitteluun menevä aika ei vaikuta yhtään liikenteeseen tms. Tori on auki vaiheittain, osa on käytössä ja systeemi on valmis vain hivenen hitaammin kuin ilman pysäköintilaitosta. Samalla vapautuu Kauppahallin viereltä Hallin piha parkkialue parempaan käyttöön. (Vastustatko?) Torin olemassaolo vaarantuu on väite, mikä vaatisi kyllä perusteluita. Ja nimenomaisesti suhteutettuna laajaan remontointiin ilman toriparkkia.

"Lisäksi toriparkin rakentaminen muuttaisi pysyvästi keskustan historiallista katuverkkoa ja ajoaluetta Yliopistonkadulla."
Mitä ihmeen historiallista katuverkkoa? Pseudoväittämä, jonka olisi voinut jättää kokonaan pois. Ajoalue Yliopistonkadulla? Eikö sitä ole jo muokattu kävelykatuineen. Vastustatko kävely- /kevytliikenneosuuksien kasvattamista Yliopistonkadulla historiallisiin syihin vedoten? Eikö sitten samalla palauteta 80-luvun kortteliralli?

"Toriparkki toisi entisestään lisää autoliikennettä ydinkeskustaan."
Todennäköisesti ei. Sen sijaan se vähentäisi parkkipaikan etsijöitä ja parantaisi mahdollisuutta kehittää keskustan kevyttä liikennettä.


"Turun keskustassa on jo nyt riittävästi katettuja pysäköintipaikkoja."
Mihin perustuu väitteesi? Keskustan yritykset haluavat siis parkkipaikkoja vain huvin vuoksiko?

"Jos niitä joskus todella tarvitaan lisää, voidaan nykyisiä pysäköintilaitoksia, erityisesti Louhea, laajentaa."
Ei voida. Se oli vaihtoehtona, mutta geologiset tutkimukset osoittivat, ettei se ole pohjavesien vuoksi mahdollista. Geologisia karttoja saa kyllä nähtäväksi, jos haluaa. Louhi on kalliossa 20 metria syvemmällä kuin uusi laitos olisi. Vaihtoehtona suunniteltiin Louhen jatkamista Yliopistonkadun alle, mutta se olisi katkaissut luonnollisia pohjavesien virtaamisalueita, eikä kukaan voi ennustaa, minne ne vedet ohjautuisivat. Saattaisi koko tori romahtaa kuivumisen seurauksena. Tämä toriparkki tulee korkealle pohjavesien päälle teräspaalujen varaan, aivan kuin nykyaikaiset muutkin rakennukset.

"Pääpainon on kuitenkin oltava joukkoliikenteen ja kävelyn suosimisessa."
Ja juuri tämä seikka mahdollistuu toriparkin myötä. Sen lisäksi on helpompi tehdä isompia ostoksia keskustassa, mikä vähentää yksityisautoilua hypermarkettikomplekseihin ja antaa erikoisliikkeille tulevaisuuden keskustassa.

"On myös suuri vaara, että vastuut rakentamisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista ja hankkeen taloudellisista riskeistä kaatuvat lopulta turkulaisten veronmaksajien kontolle."
Sopimuksissa Toriparkki Oyn osakkaat (vakuutusyhtiöitä, pankkeja, TS...) vastaavat itse pääomituksesta. Mikäli yhtiö ajautuisi konkurssiin, siirtyisivät velat osakkaiden vastuiksi. Se on kirjattu esisopimuksiin. Itse asiassa laskelmien mukaan veronmaksajille tulee tämän yhtiön panostuksen kautta toriparkillinen remontti n. miljoona euroa halvemmaksi (tosin se on vain laskelma).

"Toriparkista hyötyisivät vain hankeen takana olevat rikkaat kiinteistönomistajat."
Ja keskustan pienyrittäjät. Tosin ne kiinteistönomistajat lystin maksavatkin. Samalla Turku saa vuokratuloja parkista (mikä jää saamatta ilman!).

"Suurinta osaa turkulaisista toriparkki vain haittaisi."
Niinkin voi väittää, mutta perustelut puuttuvat. Voi myös väittää, että toriparkittomuus haittaa suurinta osaa turkulaisista. Ja perusteluna vaikka kevyen liikenteen kehittäminen vaikeutuu, toriremontista tulee kalliimpi, keskusta näivettyy ja synnyttää työttömyyttä, liikenne lisääntyy, koska jopa nappikaupoille on lähdettävä autolla taajamien ulkopuolelle hypermarketteihin.

Tässä vain joitakin. Ympäristönsuojelu näkökohtana toimii vain, kun yksityisautoliikennettä ajatellaan kokonaisuutena. Toriparkista luopuminen ei millään mekanismilla vähennä yksityisautoilua, vaan lisää sitä kilometrimäärissä laskettuna. Ei perheellinen bussilla tai polkupyörällä tarvikkeita hae, vaan omalla autolla Myllystä tms. Louhen käyttöaste on korkea. Louhessa on joka parkkiruutu enemmän kuin kerran päivässä käytössä. Se, että siellä on tyhjää, on osoitus oikeasta mitoituksesta. Liian täynnä oleva parkkihalli ei houkuttele. Toriparkki on herättänyt vastustusta lähes kaikkialla, missä sitä on tehty (Vaasa, Kuopio), mutta ollut valmistuttuaan positiivinen yllätys jälkeenpäin. Miksei ennemmin voi katsoa kokemuksia muualta ja toimia sen mukaan. Minulle koko episodi ei näytä jääräpäiseltä toriparkin väkisin läpiajona, vaan psudoväittämin ja kestämättömin uhkakuvin perustellulta jääräpäiseltä vastustukselta rationaalista ajattelua vastaan.

Kommentoi adressia