Elävä keskusta ilman toriparkkia

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Elävä keskusta ilman toriparkkia.


Vieras

#51


Hamburker Borssin, Turun Sanomien ja Wiklundin projekti. Muut vikisevät mukana.

Vieras

#52


Turkuun joka kaupunginosaan tarvitaan Portsakoti vanhenevalle väestölle. Montako Portsakotia saadaan toriparkin hinnalla? Miksi Louhi ei kelpaa? Eikö sitä voi louhia suuremmaksi? Miksi torin ympäristö pitää rakentaa täyteen?
Rividemari Pohjois-Turusta

#53 Toriparkin puolesta, ammun alas adressin väittämät!


"Keskustaa voi kehittää ilman toriparkkia!"
-Totta, mutta miksi pitäisi. Koskaan ei kuule perusteluille, miksi pitäisi. Puolesta kyllä on esitetty, mutta vastustavat kommentit eivät anna mitään vastausta sille, että Turun keskustasta on muodostumassa amerikkalaisen mallin mukainen tyhjiö kaiken perheostosmatkailun suuntautuessa automarketparatiiseihin. Se, jos mikä lisää päästöjä, kun pienliikkeet ja erikoisliikkeetkin siirtyvät vähitellen asiakkaiden mukana automarketkomplekseihin! St. Louis USAssa on hyvä esimerkki nykyisestä toriparkittomasta keskustan näivettämisestä.

"Turun kauppatorin ympäristöä on kohennettava pikaisesti – se ei voi odottaa toriparkin rakentamista."
Pelkkä pinnan rakentaminen ilman kunnollista perustamista vaatii taas uuden remontin lyhyen ajan päästä. Sehän nykyisessäkin toripinnassa on vikana. Maan painuminen epätasaisesti.


"Toriparkin vähintään 4,5 vuoden rakennushanke vaikuttaisi liikenteeseen ja kaupunkikuvaan sekä vaarantaisi koko torin jatkumisen kauppatorina."
Samoin käy pelkän pinnan rakentamisen kanssa, jos perustaminen ja torirakennukset hoidetaan kunnolla. Ja 4,5 vuotta otit hatusta, se ei perustu mihinkään. Suunnitteluun menevä aika ei vaikuta yhtään liikenteeseen tms. Tori on auki vaiheittain, osa on käytössä ja systeemi on valmis vain hivenen hitaammin kuin ilman pysäköintilaitosta. Samalla vapautuu Kauppahallin viereltä Hallin piha parkkialue parempaan käyttöön. (Vastustatko?) Torin olemassaolo vaarantuu on väite, mikä vaatisi kyllä perusteluita. Ja nimenomaisesti suhteutettuna laajaan remontointiin ilman toriparkkia.

"Lisäksi toriparkin rakentaminen muuttaisi pysyvästi keskustan historiallista katuverkkoa ja ajoaluetta Yliopistonkadulla."
Mitä ihmeen historiallista katuverkkoa? Pseudoväittämä, jonka olisi voinut jättää kokonaan pois. Ajoalue Yliopistonkadulla? Eikö sitä ole jo muokattu kävelykatuineen. Vastustatko kävely- /kevytliikenneosuuksien kasvattamista Yliopistonkadulla historiallisiin syihin vedoten? Eikö sitten samalla palauteta 80-luvun kortteliralli?

"Toriparkki toisi entisestään lisää autoliikennettä ydinkeskustaan."
Todennäköisesti ei. Sen sijaan se vähentäisi parkkipaikan etsijöitä ja parantaisi mahdollisuutta kehittää keskustan kevyttä liikennettä.


"Turun keskustassa on jo nyt riittävästi katettuja pysäköintipaikkoja."
Mihin perustuu väitteesi? Keskustan yritykset haluavat siis parkkipaikkoja vain huvin vuoksiko?

"Jos niitä joskus todella tarvitaan lisää, voidaan nykyisiä pysäköintilaitoksia, erityisesti Louhea, laajentaa."
Ei voida. Se oli vaihtoehtona, mutta geologiset tutkimukset osoittivat, ettei se ole pohjavesien vuoksi mahdollista. Geologisia karttoja saa kyllä nähtäväksi, jos haluaa. Louhi on kalliossa 20 metria syvemmällä kuin uusi laitos olisi. Vaihtoehtona suunniteltiin Louhen jatkamista Yliopistonkadun alle, mutta se olisi katkaissut luonnollisia pohjavesien virtaamisalueita, eikä kukaan voi ennustaa, minne ne vedet ohjautuisivat. Saattaisi koko tori romahtaa kuivumisen seurauksena. Tämä toriparkki tulee korkealle pohjavesien päälle teräspaalujen varaan, aivan kuin nykyaikaiset muutkin rakennukset.

"Pääpainon on kuitenkin oltava joukkoliikenteen ja kävelyn suosimisessa."
Ja juuri tämä seikka mahdollistuu toriparkin myötä. Sen lisäksi on helpompi tehdä isompia ostoksia keskustassa, mikä vähentää yksityisautoilua hypermarkettikomplekseihin ja antaa erikoisliikkeille tulevaisuuden keskustassa.

"On myös suuri vaara, että vastuut rakentamisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista ja hankkeen taloudellisista riskeistä kaatuvat lopulta turkulaisten veronmaksajien kontolle."
Sopimuksissa Toriparkki Oyn osakkaat (vakuutusyhtiöitä, pankkeja, TS...) vastaavat itse pääomituksesta. Mikäli yhtiö ajautuisi konkurssiin, siirtyisivät velat osakkaiden vastuiksi. Se on kirjattu esisopimuksiin. Itse asiassa laskelmien mukaan veronmaksajille tulee tämän yhtiön panostuksen kautta toriparkillinen remontti n. miljoona euroa halvemmaksi (tosin se on vain laskelma).

"Toriparkista hyötyisivät vain hankeen takana olevat rikkaat kiinteistönomistajat."
Ja keskustan pienyrittäjät. Tosin ne kiinteistönomistajat lystin maksavatkin. Samalla Turku saa vuokratuloja parkista (mikä jää saamatta ilman!).

"Suurinta osaa turkulaisista toriparkki vain haittaisi."
Niinkin voi väittää, mutta perustelut puuttuvat. Voi myös väittää, että toriparkittomuus haittaa suurinta osaa turkulaisista. Ja perusteluna vaikka kevyen liikenteen kehittäminen vaikeutuu, toriremontista tulee kalliimpi, keskusta näivettyy ja synnyttää työttömyyttä, liikenne lisääntyy, koska jopa nappikaupoille on lähdettävä autolla taajamien ulkopuolelle hypermarketteihin.

Tässä vain joitakin. Ympäristönsuojelu näkökohtana toimii vain, kun yksityisautoliikennettä ajatellaan kokonaisuutena. Toriparkista luopuminen ei millään mekanismilla vähennä yksityisautoilua, vaan lisää sitä kilometrimäärissä laskettuna. Ei perheellinen bussilla tai polkupyörällä tarvikkeita hae, vaan omalla autolla Myllystä tms. Louhen käyttöaste on korkea. Louhessa on joka parkkiruutu enemmän kuin kerran päivässä käytössä. Se, että siellä on tyhjää, on osoitus oikeasta mitoituksesta. Liian täynnä oleva parkkihalli ei houkuttele. Toriparkki on herättänyt vastustusta lähes kaikkialla, missä sitä on tehty (Vaasa, Kuopio), mutta ollut valmistuttuaan positiivinen yllätys jälkeenpäin. Miksei ennemmin voi katsoa kokemuksia muualta ja toimia sen mukaan. Minulle koko episodi ei näytä jääräpäiseltä toriparkin väkisin läpiajona, vaan psudoväittämin ja kestämättömin uhkakuvin perustellulta jääräpäiseltä vastustukselta rationaalista ajattelua vastaan.
Talonpoikaisjärki ja laiha kukkaro

#54 Rahat tarvitaan tärkeämpään


Kummallista, että vaikka ihmiset eivät pääse lääkäriin, kaupunginjohto aikoo haaskata rahaa toriparkkiin. Kansanäänestystä ei uskalleta järjestää, kun herrat tietävät häviävänsä.

Nyt järki käteen ja asukkaille tärkeimpiin asioihin rahaa ensin. Sitten jos joskus talous kohenee, näitä parkkeja voi miettiä uudelleen.

Mihin paikoitustilaa tarvitaan, kun ihmisillä ei ole kohta rahaa ruokaan? Ei ne silloin tule krääsää ostamaan.
Alasampumatonta

#55 Ohiammuttuja Väittämiä


Rividemarin jaarittelun #53 perustelut ontuvat, joten kommentoin vain paria kohtaa.
***
>"Toriparkki toisi entisestään lisää autoliikennettä ydinkeskustaan."
>Todennäköisesti ei. Sen sijaan se vähentäisi parkkipaikan etsijöitä
>ja parantaisi mahdollisuutta kehittää keskustan kevyttä liikennettä.
"Todennäköisesti ei", ei ole perustelu eikä ammu alas yhtään mitään.
Jos Toriparkki rakennetaan ja sinne ajaa autoja, niin liikenne lisääntyy.
Toriparkin tarkoitus lienee lisätä keskustapysäköintiä ja autoilua.
Parkkipaikkaa etsiskelevät autoilijat voisivat jo nyt ajaa Louheen.
***
>"Turun keskustassa on jo nyt riittävästi katettuja pysäköintipaikkoja."
>Mihin perustuu väitteesi? Keskustan yritykset haluavat siis parkkipaikkoja vain huvin vuoksiko?
Kysymykset eivät ole perusteluja eivätkä alasampumisia vaan vain kyseenalaistuksia.
Liikkeet haluavat lisää parkkipaikkoja saadakseen lisää autoilevia asiakkaita.
Louhessa on usein tilaa ja Louhea voi tarvittaessa laajentaa.

Vieras

#56


Perusdemarin pitäisi olla torikauppiaiden puolla, eikä suuren S-liikkeen puolella. On täysin naurettavaa verrattava Turkua muihin kaupunkeihin, sillä Turussa on kuitenkin Louhi! Onneksi seuraavissa vaaleissa kuntalaiset voivat äänestää oikeita ihmisiä valtuustoon, sillä PETTUREIDEN NIMET OVAT JULKISIA! Yksikään itseään kunnioittava turkulainen ei voi äänestä toriparkin puolustajaa. Kahdenkymmenen vuoden päästä saavat puolustavat hävetä itseään, kuten ne jotka äänestivät Suomen euroon liittymisen puolesta. (Kaiken pahan takana on nähtävästi kokoomus ja SDP.) BOIKOTOIN SEURAAVIA S-LIIKKEITÄ, SIIHEN ASTI KUNNES TORIPARKISTA LUOVUTAAN: Wiklund, Prismat, Salet, Rosso (ym. S-liikkeen ravitsemusliikket), Börssi, ABC-myymälät ja kaikkia joissa on S-liike takana! Onneksi on olemassa Keskon liikkeet, Sivat ja Lidl! Bensaa saa yhtä hyvin Nesteeltä, Shellistä ja Teboilistakin!
se sama demari

#57 Vastaus perusdemarilta


Ensinnäkin on huono tapa keskustella yrittämällä mitätöidä muut käyttämällä apuna leimaamista, kuten esim. vähätellä vasta-argumentti mm. nimittämällä jaaritukseksi. Perusteluiden ontumisen vuoksi kritisoit vain paria kohtaa? Eikö olisi ollut aihetta sitten enempään? Vai valitsitko mielestäsi pahimmat? Asiaan:

Liikenne. Liikenne on kokonaisuus. Liikenne toriparkin myötä korkeintaan vähenisi kokonaisuutena ajatellen. Perustelen väitteeni sillä, että jalankulkijat, pyöräilijät tahi bussimatkaajat toriparkin myötä tuskin alkaisivat autoilla keskustaan. Sen sijaan sinne suuntaisi osa sellaisesta autoilevasta asiakaskunnasta, joka muutoin matkaa mm. Myllyyn. Ts. 10 kilometrin sijasta he autoilisivat 2 - 4 km suuntaansa. Tämä asiakaskunta on kesustalle elintärkeä, sillä ilman heitä joutuvat myös erilaiset pikkuliikkeet matkaamaan asiakkaiden perässä ostoskeskuksiin taajamien ulkopuolelle, minne ei enää kävelläkään. (Tästä on viitteitä jo nyt!) Ts. se lisäisi autoilua. Keskustassa on jo nyt ihan tarpeeksi lopettaneita pikkupuoteja ja vapaata liiketilaa. Huomaa siis autoliikenteestä puhuessasi kokonaisuus. Vaikka keskustaan autoliikenne lisääntyisi, olisi se kokonaisuuden kannalta vähentäminen. Ihan perusjuttu, että tiiviimpi yhdyskunta matkustaa palveluiden perässä vähiten. Siksi keskustan tulee olla vetovoimainen, jotta meillä sellainen edes on. Euroopassa ja USAssa on kosolti esimerkkejä näivettyneistä keskustoista. Näissä ei ilman autoa pärjää.

Liikkeet haluavat lisää paikoitustilaa saadakseen lisää asiakkaita. Näinhän minä sen esitinkin, mutta "Louhessa on tilaa" argumentti olikin se kyseenalainen. Mitä vikaa siinä on, että kauppa haluaa lisää asiakkaita? Itse lystinkin maksavat. Vastustus on siis pelkästään periaatteellista vailla mitään muuta perustetta kuin uppiniska ja vastustus vastustuksen vuoksi.

"Louhessa on tilaa" on usein esitetty argumentti. Louhen käyttöaste on korkea (tarkista vaikka). Jos asiakkaita halutaan pikateiden automarketeista houkutella keskustaan, niin se onkin sitten uusi tilanne. Nyt on Louhen käyttö lisääntynyt vuosittain 10 - 15 %. Jos Louhessa alkaa olla oikeasti täyttä, se karkottaa asiakkaita.

Louhen laajentamista pohdittiin, mutta osoittautui, ettei se onnistu. Peruskallio menee jyrkästi alaspäin. Laajentaminen tarkoittaisi porautumista saveen pohjavesikerrosten läpi. Toriparkki olisi 20 m korkeammalla kuin Louhi. Koko toriparkkiasiassa edelleen vastustaminen on vain omasta mielestäni asenteellista, eikä perusteltua. Aika hyvin sillä kantilla oli näemmä #56. Olet valmis boikotoimaan S-ryhmää toriparkin vuoksi. Mutta miksi vastustat sitä toriparkkia niin kiivaasti. Autot maan alle mahdollistaa koko keskustan kehittämisen vuosiksi eteenpäin nimenomaan painottaen kevyttä liikennettä.

Vieras

#58 Re: Rahat tarvitaan tärkeämpään


#54: Talonpoikaisjärki ja laiha kukkaro - Rahat tarvitaan tärkeämpään

Toriparkkia ei makseta kaupungin kassasta, se tulee yksityisiltä yrityksiltä, jotka eivät sitä investointia muutoin ole terveydenhuoltoon tunkemassa. Usko pois. Itse asiassa toriparkillinen malli tulee veronmaksajille n. 100 000 euroa halvemmaksi verrattuna pelkkään pinnan uusimiseen. Kas, kun kaivuut ja pohjat maksaa yksityinen.


Vieras

#59


Niin Turussahan on mm. Skanssin kauppakeskus. Parkkipaikat ovat täysin ilmaisia siellä. Louhi ei elä pyhällä hengellä, vaan maksua halutaan parkkipaikoista. Ei toriparkkikaan pyhällä hengellä tule elämään. Se on vaan niin että ihmiset valitsevat hinnan perusteella paikkoja, ja ilmaisia ei pystytä milloinkaan rakentamaan keskustaan. Jos parkkipaikoista tehtäisiin ilmaisia, niin tottakai liikkeet joutuisivat ottamaan tuotteiden hinnoissa huomioon sen ja taas vaaka kallistuu Skanssille ja Myllylle. Olen kerran käynyt Louhessa ja järkytyin sen hinnoista, ja toista kertaa en ole mennyt. Taidat olla varakkaan puoleinen turkulainen? Ehkä kokoomus taitaisi olla parempi sinulle puolueena? Oletko käynyt katsomasa Puutoria? Siellä on "pieni" autoramppi pilannut torin, ja kukaan turkulainen ei voi väittää Puutoria kauniiksi. Puutorinkaan parkipaikan hintataso ei houkuttele. Torin rakennuksia pitää siistiä ja torin yleisilmettä parantaa. Se on selvä. Turun väkiluku ei ole lisääntymässä, niin että sillä voitaisiin perustella parkkipaikkojen tarvetta. Helsinki on järjestänyt kunnolliset etäparkit, joissa hintataso on kohtuullinen, miksi Turku ei voisi tehdä samoin? Ei Louhenkaan laajentaminen ole ainoa vaihtoehto.

Vieras

#60


Jatkoa vielä edelliseen, minulla ei ole ainakaan ole ollut vaikeuksia löytää ilmaisia parkkipaikkoja, kun vain katsoo paikan ja kellonajan, niin aina olen löytänyt. Kun haluaa olla koko päivän keskustassa, niin järkevintä on mennä bussilla, jolloin ei ole tarvitse todellakaan miettiä parkkimaksuja ja kellon tikitystä.

Sivuston ylläpitäjä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)
Vieras

#62


Turku on erittäin kehittynyt: kauppoja ja kauppakeskuksia on vaikka muille kaupungeille jakaa. Vanhat arvokkaat rakennukset on purettu kehityksen tieltä. Turku on kaiken purkamiskehityksen kärjessä. Voit vaikka hankkia kirjan Turun puretuista taloista, niin näet Turun huiman kehityksen. Turku voisi purkaa loputkin vanhat rakennukset kehityksen tieltä, jos vaikka aloitettaisiin Turun linnasta:)

Vieras

#63 demari vs. kokoomus


Kokoomusideologinen malli olisi sellainen, missä yhteiskunta maksaa viulut tekosyynä työllisyys. Tämä ajamani malli on täysin demari. Yksityinen rakentaa itselleen parkkihallin ja siten maksaa huomattavan osuuden torin välttämättömän korjaamisen kustannuksista pohjatöiden osalta. Sen lisäksi kaupungin kassaan virtaa jatkossa vuokratuloja yksityisiltä. On täysin demaria valita malli, missä veronmaksajien taakka on kevyempi ja keskustan kehittämiselle syntyy aivan uudenlainen mahdollisuus. Etenkin kevyen liikenteen osalta. Vaikutus työllisyyteenkin on aito, koska mukana on yksityinen raha. Puutorin parkissa ei muuten ole lainkaan julkista pysäköintiä, vaan kaikki on vuokrattu yrityksille. Puutorin rakennusvirheistä osataan ottaa myös opiksi.

Myllystä ja Skanssista: kukaan ei kuvittele kaikkien asiakaskäyntien tulevan keskustaan.

Vieras

#64


Ne jotka haluavat keskustaan ostoksille ajavat jo Louheen ja maksavat kiltisti. Anttila ja stokka ovat myös suosittuja paikkoja, ja niiden käyttö ei vähene. Maksuhalukkaiden määrä ei lisäänny mihinkään räjähdysymäisesti, sillä jokainen saa paikkansa tälläkin hetkellä. Louhi oli pitkään kannattavuuden rajoilla. Lopputulos olisi kaksi kilpailevaa parkkiyhtiötä, joista toinen ajautuisi todennäköisesti konkurssiin (toria olisi vain siinä välillä kaivettu 4-5 vuotta). Kummalle haluat konkurssin? On ennustettu että autokanta tulee vähenemään aikanaan, ei lisääntymään. Kunnanhallitus oli kumoamassa toriparkin esisopimusta, koska katsoi sen kaupungin etuja laiminlyöväksi. Jos sopimus olisi ollut todella hyvä kaupungille, niin se olisi ensimmäisenä jyrätty läpi kaupunginhallituksessa. Et vastannut kysymykseeni hyvä perusdemari: Onko sinulla varaa maksaa Louhen tai toriparkin maksuja? Sinulla taitaa olla erittäin puutteelliset tiedot kaikesta, sillä puutorilla on julkista pysäköintiä http://www.p-puutori.fi/sijainti-ja-hinnat

Vieras

#65


Suuret ikäluokat vanhenevat, eläköityvät ja kuolevat pois. Vanhukset joutuvat luopumaan autoistaan näön tai kuulon vuoksi, taksit ja palvelubussit tulevat tilalle. Koulutuspaikkoja ollaan vähentämässä, koska nuorten ikäluokkien koko pienentyy. Euron elvyttäminen vie rahaa ja ostovoima heikkenee, kun säästöjä täytyy tehdä. Konkursseja on tullut ja tulee olemaan. Nyt pitää katsoa tulevaisuuteen ja säilyttää maltti, viiden-kymmenenen vuoden päästä tilanne voi olla hyvin toisenlainen. Keskustan tilanne tänään viiden aikaan: Stokkalla, Centrumilla, Anttilalla oli yhteensä 250 tyhjää paikkaa + Louhen ja Puutorin paikat (tilaa oli). Juliasta ja Wiklundista en tiedä. Pulssilla ja Mehiläisellä on omat asiakaspaikkansa. Nykyiset paikat pitäisi saada tehokäyttöön selvillä näytöillä, joita olisi Turkuun tullessa. Kuluttajalle pitäisi saada myös hyvä hintavertailutaulukko netissä ja näin olisi kuluttajan oikeudet turvattu. Savimontun kaivaminen vie 4-5 vuotta. Jos bussilippujen hinnat pysyvät kohtuullisena, niin bussin käyttö on erittäin varteenotettava vaihtoehto keskustaan tulemiselle,sillä autoilu tulee vain kallistumaan.
Kiitos Kiinnostuksesta Kirjoitukseeni

#66 Re: Vastaus Perusdemarille #53 & 57


Jaaritukseksi kirjoituksen tekevät sen liika pituus ja ontuvat perustelut.
Siksi vastasin itse lyhyemmin. Asiasta saa ihan vapaasti olla eri mieltä.
***
Kauppaliikkeet haluavat lisää asiakkaita, mikä siis lisää liikennettä.
Kysymys onkin siitä, minne ja miten tuota liikennettä halutaan ohjata.
Toriparkki lisäisi ja pahentaisi Kauppatorin alueen liikenneongelmia
- vaikka henkilöautoilu siten muualla Turussa vähenisikin.
Tämän vuoksi ovat kaupunkilaiset olleet laajasti sitä vastustamassa.
Kriittisten näkemysten tueksi on esitetty aivan selkeitä järkisyitä.
Toriparkkisuunnitelmista on osoitettu vakavia puutteita ja ongelmia.
Louhen ratkaisuja pidetään liikenteellisesti parempana vaihtoehtona.
***
Miksi ihmeessä markettien asiakkaita pitäisi yrittää houkutella Turun keskustaan?
Turun keskustan ei pidä kilpailla markettimyynnin kanssa vaan keskittyä erityiseen
asemaansa torin, erikoisliikkeiden ja ainutlaatuisen keskustamiljöön kehittämisessä.
***
"Louhen laajentamista pohdittiin, mutta osoittautui, ettei se onnistu."
"Peruskallio menee jyrkästi alaspäin."
Toriparkin vastustajat taas ovat pohtineet Toriparkkia epäonnistuneeksi.
Hämmästyttävää, mikäli Puolalanpuisto-Puutori-kallio on torin savea huonompi???
Nyt vain asiasta puolueettomat geotekniset selvitykset julkiseen tarkasteluun.
Onko Torparkki tosiaan teknisesti parempi vaihtoehto kuin Louhen laajennus?
Jotain lisäselvityksiä taisi vaatia myös Korkein Hallinto-Oikeus?

Sivuston ylläpitäjä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)
Vieras

#68


Keskustaan tullaan ruokailemaan, erikoisliikkeisiin, katselemaan toria ja Aurajokea. Marketeista ostetaan päivittäinen ruoka, grillit ja ym. päivittäistavara, koska parkkimaksuja ei tarvitse maksaa. Näivettymipuheet ovat demaripropagandaa, jo uusi pääkirjasto takaa että kävijöitä on keskustassa. Hyvät ruokapaikat, joissa hinta/laatu ovat kohdallaan tuovat aina ihmisiä keskustaan. Ravintolat ja pubit ovat keskustassa, miltä kuulostaisi yökerho esim. Myllyssä? Mitä keskustan kehitys on? Hävitetäänkö vanhat liikkeet ja tuodaan uusia? Kehitys on nimenomaan liikenteen kehitystä, ei palaamista takapajuisempaan kuten toriparkki tekisi. Onko nykyinen Louhi ollut kertaakaan täynnä?

Vieras

#69


En tunne ainuttakaan joka kannattaisi toriparkkia. Kokoomuslainen ja perusdemari tuntevat varmasti monia toriparkin kannattajia:) Monet olivat varmoja että tämä idioottihanke ei toteudu, joten eivät vaivautuneet nostamaan ääntänsä. Nyt ihmiset odottavat vain kunnallisvaaleja, jotta voisivat oikeasti vaikuttaa.

Sivuston ylläpitäjä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)
Vieras

#71


Olen keskustellut toriasiasta parinkymmenen ihmisen kanssa ja mielipide oli yhtenevä eli ei rakenneta(eri ikäisä, eri koulustausta, eri asema töissään, tuttuja ja vieraita ihmisiä). Hankkeesta käytettiin mm. tuota nimitystä, mutta minun olisi pitänyt muotoilla se paljon fiksummin, pahoittelut siitä. Valtuusto ei päästänyt kansanäänestykseen asiaa, mutta jos olisi toimittu avoimin kortein, niin äänestys olisi järjestetty. Jos kansanäänestys olisi järjestetty, niin kaikki olisvat saaneet sanoa mielipiteensä. Nyt kansalaisten mielipiteenilmaisu jää seuraaviin vaaleihin. Tietysti sitä pitää äänestää, jonka arvot sopivat itselle. Puolueista ja ehdokkaista löytyy vaihtoehtoja, ja tietysti heidän kaikki arvonsa ratkaisevat, mutta jos edustaja on sanonut ennen edellisiä vaaleja toimivansa toisin kuin on ilmoittanut, niin edustajan luotettavuus on kyseenalainen. En voisi kuvitella äänestäväni sellaista, joka ei ottaisi huomioon lasten, nuorten ja vanhusten asemaa, terveydenhoitoa jne.

Sivuston ylläpitäjä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)Sivuston ylläpitäjä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)Sivuston ylläpitäjä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)Sivuston ylläpitäjä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)Kommentoi adressia