IRTI TURVEVESIPÄÄSTÖISTÄ

Faktatieto
Vieras

/ #228 Turvetuotanto kestävällä pohjalla

13.12.2010 12:22

Suomessa sijaitseville turvemaille muodostuu vuodessa noin sata miljoonaa suokuutiometriä turvetta. Toisaalta turpeen vuotuinen käyttö taas on vajaat 70 miljoonaa suokuutiometriä. Vuosittain jää siis reserviin noin 30 miljoonan suokuutiometrin verran. Turvetuotanto on täysin kestävällä uralla Suomessa, ja samoin esim. Virossa ja Ruotsissa.

Suomen Ympäristökeskuksen mukaan turvetuotannon aiheuttama fosfori- ja typpikuormituksen osuus oli Suomessa vuonna 2008 0,7 % (28 t/a) fosforikuormituksesta ja 1,0 % (724 t/a) typpikuormituksesta. Eniten fosfori- ja typpikuormitusta aiheuttaa Suomessa maatalous.

Saarijärven reitillä on tutkittu alueellisesti turvetuotannon merkitystä vesistön kuormittajana. Turvetuotannon osuus maankäytöstä alueella on 0,9 %. Turvetuotannon osuus Saarijärven reitin koko fosforikuormituksesta on 1,4 % ja typpikuormituksesta 1,9 %. Samoin maatalous on täälläkin se ylivoimaisesti suurin päästöjen aiheuttaja.

Ja nämä kaikki tutkimukset on tehnt Suomen Ympäristökeskus, ei turvetuottaja. Näistä luvuista voi hyvin nähdä turvetuotannon hyvin vähäiset päästöt verrattuna muihin. Eli kääntäen tuo Saarijärven reitin kuormitus. Muualta kuin turvetuotannosta tulee päästöjä kokonaismäärästä fosforin osalta 98,6 % ja typen osalta 98,1 %. Otin siksi tuon kyseisen Saarijärven reitin esimerkiksi, koska sitä aluetta Suomen Ympäristökeskus on ehkä eniten tarkkaillut ja toimii näinollen hyvänä esimerkkinä.

Kommentoi adressia

Facebook
Pitäisikö perintövero poistaa?