IRTI TURVEVESIPÄÄSTÖISTÄ

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista IRTI TURVEVESIPÄÄSTÖISTÄ.

Taisto Kuitunen
Vieras

#1

01.07.2010 10:40

Vapon normaalia käytäntöä, mitä halvemmalla päästään sitä  parempi,järvien kunosta välittämättä !

kommentti
Vieras

#2

01.07.2010 18:13

Vetoomuksen tekstistä jää vähän epämääräinen käsityst siitä mitä allekirjoittaneet toivovat. Turvetuotannon lopettamista? Säädösten tiukentamista? Valvonnan tehostamista?

Miettikää tarkasti vetoomuksen rakenne kun niitä tänne väsäätte. Huonosti muotoillun vetoomuksen vaikutus on vieläkin mitättömämpi kuin hyvin tehdyn, eikä allekirjoittajiakaan yleensä löydy yhtä paljoa.

Ulla-Maija Heikkonen
Vieras

#3 Re: adressin sisältö

01.07.2010 18:56

#2: kommentti -

Emme vastusta turvetuotantoa, mutta siitä ei saa koitua

niin valtavia haittoja vesistöille kuin mitä on tapahtunut.

Nykyisin on mahdollista uusin , modernein puhdistuskeinoin

minimoida jätteet ja jätepäästöt, Vapo ei vain ole valmis

maksamaan siitä. Vaadimme myös tehokasta valvontaa!

Pauli Pajunen
Vieras

#4 Valtiovalta vastuuseen.

01.07.2010 22:16

Tekisimmekö yhteiskyselyn eduskuntaan, kysymällä

aiotko istua seuraavan kauden eduskunnassa.

Kerro meille kantasi turvetuotantoon.

 

Vieras
Vieras

#5 Re: Valtiovalta vastuuseen.

02.07.2010 01:19

#4: Pauli Pajunen - Valtiovalta vastuuseen.

Sekä yksityishenkilöiden, että luonnonsuojelujärjestöjen on syytä aktivoitua kansanedustajien suuntaan, kaikkien luontoa / ympäristöä vahingoittavien toimintojen suhteen. Etenkin ainutlaatuisen suoluontomme eliölajisto on metsäojitusten ja turvetuotannon vuoksi joutunut todella ahtaalle.

Täytyy huomioida sekin, että pohjoisten soiden lajiston säilymisestä Suomella on globaali erityisvastuu jolla ei päätöstenteossa kuitenkaan näytä olevan juuri mitään painoarvoa. Esimerkkinä vaikkapa Etelä- ja Keski-Suomen riekot jotka häviävät kuivatetuilta soilta kokonaan. Suojelluillakin soilla riekkokannat joutuvat eristyksiin, pitkien välimatkojen päähän toisistaan mikä estää eri populaatioiden välisen geenivaihdon. Seurauksena on geeniperimän rappeutuminen sukusiitoksen vuoksi ja sen myötä lajin paikalliskantojen sukupuutto.

Mutta kysymykseesi takaisin. Yksityishenkilönä kaikille kansanedustajille lähettämääni vetoomukseen (soidensuojelun puolesta) sain vastauksen tasan 30 edustajalta. Vastaukset vaihtelivat kahdesta sanasta jopa pitkiinkin litanioihin. Yllättävästi muutamilla edustajilla tuntui olevan aiheeseen jopa asiantuntemustakin, mutta eipä "pari pääskyä kesää tee", kun suurin osa on tietämättömiä kuin..., no en sano mitkä.

Perussuomalaisten ja Rkp:n edustajista ei kukaan vaivautunut kiireiltään vastaamaan.

Kaikesta huolimatta soiden, vesistöjen ja ilman sekä ihmisten oikeuksien puolustajien pitäisi "keskustelemattomassa" Suomessa painostaa entistä enemmän kansanedustajia sekä kunnallispoliitikkoja järkevämpiin päätöksiin. Meiltä avoin keskustelukulttuuri vielä(kin) puuttuu ja siihen jokaisella kansalaisella on itsellään avaimet. Siis käyttäkää oikeuksianne vaatia  -   oikeutta.

Juhani Murto
Vieras

#6 Turvetuotanto

07.07.2010 14:23

Turvetuotanto perustuu siihen, että tuotantoalueen suovesi johdetaan turvetuotantoalueelta alapuoliseen vesistöön. Lahna-kala viihtyy rehevöityneessä vedessä. Turvetuotanto aiheuttaa eroosiota maaperässä ja alueen ennallistuminen on todella hidas. Mitä arvoa on rantatontista likaisen järven/meren rannalla ?


Vieras

#7

08.07.2010 00:18

VALTIO VASTUUSEEN

Mitä jos järjestäisimme kaikilla turvetuotantoalu-een toreilla yhteisen nimien keräys-päivän, jolloin saamme asialle julkisuutta, jonka jälkeen voimme lähestyä kansanedustajia ja vaatia kansanäänestystä, sopivasti vaalien alla? Samalla voimme kysyä kunkin edustajan mielipidettä keräysjärjestön puitteissa. Valtio ajattelee, vain tuottavaa taloutta, sanokoot tutkimukset miten selvästi turpeen saastuttamisesta hyvänsä, niin valtiomme päättäjät jatkavat, kun vain talous pyörii.

Pauli pajunen

 

 

Timo Paumo
Vieras

#8

08.07.2010 02:11

Siskoni mökillä käydessämme totesimme, että jotain olisi tehtävä. Ehkä tässä on se alku.

IIRO VIINANEN
Vieras

#9 VAPON VESISÖN PILAAMINEN

08.07.2010 14:56

tOIMITTAKAA ADRESSI MYÖS VALTIONYHTIÖISTÄ VASTAAVALLE MIN HÄKÄMIEHELLE

Vieras
Vieras

#10 Valtio vastuuseen

08.07.2010 18:29

Tori on hyvä paikka, sieltä yleensä löytyy myös

paikkakunnan parhaita kalamiehiä ja -naisia, joita asia

koskee. Ehkä niin saataisiin liikkeelle kunnan omat

ihmisetkin, nythän valtaosa allekirjoittaneista on kesäasukkaita. Täytyy myös muistaa, ettei maaseudulla

asuvilla vanhemmilla ihmisillä välttämättä ole tietokonetta joten heitä ei tälläinen info tavoita.

Löytyykö vapaaehtoisia nimien kerääjiä?

 

Vieras
Vieras

#11 Re: VAPON VESISÖN PILAAMINEN

08.07.2010 18:30

Vieras
Vieras

#12 Re: Valtio vastuuseen

09.07.2010 00:09

#10: Vieras - Valtio vastuuseen

Keräyspäivämäärä vain pikaisesti lukkoon ja valtakunnallinen tiedotus käyntiin, niin siitähän se lähtee. Itselläni toimialueena Mikkeli-Kangasniemi,  Kirjoitelkaa tänne kuka ottaisi hoitaakseen muuta Suomea, tai soitelkaa. Tämä täytyy saada valtakunnallisena tapahtumana, jos meinataan saada aikaan jotakin. Hyvälle asialle luulisi löytyvän vapaaehtoisia nimen kerääjiä. Yhteiskunnan hyväksymästä saastuttamisesta kärsijöitä on paljon. Minut tavoittaa numerosta 0405537530

Pauli Pajunen

Hilkka Haapanen
Vieras

#13 ei turpeelle.

13.07.2010 00:18

Ehdoton ei lisäturpeennostolle.Juuri saatu kunnostettua Tainionvirran kutupaikat,lohille esim.

Juhani Murto
Vieras

#14 Siikalahden järviveden kemikalisaatio Joutsassa

14.07.2010 20:03

Turveteollisuusliitto ry:stä kerrottiin viime viikolla, että turvetta käytetään energialaitoksilla polttoaineena, kasvien kasvualustoina ja kuivikkeena tuotantoeläinten alla maataloudessa. Joutassa ja Kangasniemellä on lämpövoimalaitos, joka hyödyntää turvetta polttoaineena lämpövoimalaitoksella, itse turvesuon ollessa Leivonmäellä (nyk. Joutsaa). Tähän asti on löydetty suurin typen ja fosforin aiheuttaja, maatalous. Viime viikonloppuna joku ajeli Mieskonmäessä Siikalahdella soutu-moottori -veneellä ja purki jotain kemikaalia järveen, vesi kirkastui silmin nähden. Miten muuten ympäristöministeri ja maatalousministeri voi olla puolueesta, joka valvoo omaa toimintaa ?

Juhani Murto, Joutsa.

Juhani Murto, Joutsa
Vieras

#15 Turvetuotannon haitat Saarijärvellä

14.07.2010 20:22

Noin vertailun johdosta Saarijärvellä on oikein kunnolla pilattu vesiluonto, kerrottiin Turveteollisuusliitto ry:stä viime viikolla.

Mitä muuten ajattelette tilanteesta, jossa ympäristöä saastuttava toiminta työllistää. Mutta samalla pilaa järvi-Suomea. Turvetuotantoa ei myöskään koske päästöoikeuksista maksaminen kuten muuta teollisuutta. Varsinaisten kemikaalien kaataminen järveen puhdistustarkoituksissa ei poista järven pohjassa olevaa humusainesta vaan kirkastaa vain pintaveden osuuden, josta vesinäytteet otetaan lähempiä tutkimuksia varten. Vesien pilaamiskielto tulee suoraan vesilaista ja "polluter pays" on pääperiaate kun korvataan vahingot ranta-asukkaiden maaomaisuudelle.

Pauli Pajunen Kangasniemi
Vieras

#16

15.07.2010 01:50

KEMIKAALIT PUHDISTUKSESSA

Ilmeisesti vettä puhdistetaan ferrosulfaatilla, joka kyllä sakkauttaa, mutta on myrkyllistä vesieliöille ja voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. En tunne  miten ferrosulfaatti kiteyttää, mutta olisiko tässä myös mahdollisuus korvausten hakuperusteeksi, jos se saostaa kiintoaineen, niin miksi emme vaatisi Vapolta oikeutta seurata mittauksin puhdistamolla kertyvää saostuvan aineen määrää, joka toimisi laskentaperusteena  korvausten vaatimiselle.   Mieletöntähän tämä yhteiskuntamme järjestelmä on, missä usein löytyy, joku kytkös valvovaan viranomaiseen, tai  luvanantajaan. Lääketeollisuuden kilpailuttaminen paljastui juuri. Maataloudessa luvat antaa Ely-Keskus, mutta valvoo itse. Turvetuotantoa, Valtion virmaa valvoo Valtion palkkalistoilla olijat.   Vesien tilan tutkimuksia ostavat samat valvojat, jotka antavat luvat. Aiemmin tutkijoina olivat vesiensuojelu yhdistykset, joille ympäristökeskukset antoivat toimeksiantoja. Eläinlääkärit hoitavat tilojen eläimiä ja ovat näin työsuhteessa isäntään, mutta jos isäntää epäillään ymp. rikoksesta, niin asiaa kysytään hoitavalta eläinlääkäriltä.  

Vieras
Vieras

#17 Kälkäjoki Siikalahdelle

15.07.2010 22:48

#16: Pauli Pajunen Kangasniemi -

 Vesi, joka tulee Leivonmäen (nyk. Joutsan) suoalueilta Kälkäjoen kautta Siikalahdelle ja Puulavedelle on sameaa. Kälkäjoen suuaukkoa on ruopattu 2 kertaa aiemmin, hoidettu ongelmaa. Mutta ongelmaa ei ole ratkaistu. Ruoppauksesta on oikein ilmakuva 16.5.2000 otettuna, josta näkee ruoppausmassan läjittämisen Kälkäjoen varrelle. Ruoppausmassaa oli niin paljon, että erään maanomistajan saarelle tuli samalla tehtyä tie mantereelta.  Joutsan kunnassa oli sellainen ongelma, että kunnanhallituksen jäsenet ovat myös kunnanvaltuuston jäseniä...esittelee siis itselleen tulevia päätösasioita. Mökkiläinen ei varmasti osta rantatonttia liatun veden rannalta. Pointti on siinä, että on ostamassa "Puulavedeltä" rantatonttia. Kangasniemikin kuulemma ratsastaa "Suomen kauneimman kunnan" maineella. Tietääkö kangasniemeläiset oikeasti mikä on tilanne ?

Juhani Murto, Joutsa.

Pauli Pajunen
Vieras

#18 VESIEN LIKAAJAT

16.07.2010 09:54

Kangasniemellä tiedetään vesien olevan todella pahassa kunnossa. Puulaan laskevassa Rauhajärvessä lima tarttuu ihoon ja se on pestävä uinnin jälkeen pois. Päättäjätkin tietänee yleisesti alueen tilanteen, mutta he eivät tahdo uskoa, vaan tekevät päätöksiään kunnan taloutta ajatellen. Esimerkkinä: 1998 Kangasniemen jätevesipuhdistamo remontoitiin, jolloin ymp.keskus antoi luvan ohijuoksuttaa jätevettä Puulaveteen 10-17 päivä kesäkuuta, siis parhaan lomakauden alla. Seurakset järvisyyhy, uimalan käyttö loppui, vedet samenivat. Sama päätös oli  toistua 2010, jolloin jätevettä olisi laskettu Puulaan taas kesäkuun alussa. Saimme muutaman mökkiläisen ja paikallisten asukkaiden kanssa vastutteua hanketta ja jätevesi ajettiin Pieksämäelle.  Uhkasin  lähteä Helsigin toreille kertomaan tilanteesta, jos asia olisi toteutunut. Valitettavasti Vapo ole ainut vesien pilaaja. Katsokaa videot You Tubesta. Löytyy hakusanalla Roinilan, josta aukeaa sivu Roinilan tila tarkastuksen jälkeen, siinä on toinen video, Roinilan tilan teurastamo Kangasniemeltä. Suomessa voi ilmeisesti tehdä kaikkea, mikä tuottaa yhteiskunnalle, on se sitten turvetuotantoa, tai muuta saastuttavaa, niin luvat järjestyy, eikä kansainväliset suotutkimuksetkaan paina päätöstenteossa. Ainut tapa saada muutosta on kasata riittävän suuri vastustava yhdistys järjestämään asioita. Mitä saammekaan aikaan, jos pystymme vastustamaan yhdessä paikassa, niin luvat haetaan varmasti toiseen paikkaan, jolloin alueen asukkaat ovat samassa tilanteessa, mutta jos sitä vastaan on toimiva yhdistys, niin asiat eivät etenene näin helposti.  

 

Vieras
Vieras

#19 Re: VESIEN LIKAAJAT

16.07.2010 09:56

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

17.07.2010 00:38


Vieras
Vieras

#21 Re: VESIEN LIKAAJAT

17.07.2010 12:25

#18: Pauli Pajunen - VESIEN LIKAAJAT

 Kangasniemen Makkarasuolta on turvetuotantoalueen kuivatusvesi tullut Makkaralammen kautta Kolupuroa pitkin alapuoliseen Lapinjärven Natura-alueelle. Lapinjärvi on umpeen kasvava luonnonsuojelukohde. Nykyisin yrittävät palauttaa 300 ha Makkarasuon takaisin luonnontilaan, jotta valumavedet saataisiin käsiteltyä vesitetyllä suolla. Ensin tehdään vahinkoa ja sitten paikataan vahinkoja verovaroin (tulonsiirtoja). Maatalouden tuloista on tulonsiirtoja 50 %, verottaja ei pidä maataloutta yritystoimintana merkittävän subvention johdosta. Suo siellä vetelä täällä.

Juhani Murto, Joutsa.

Vieras
Vieras

#22 Re: Re: adressin sisältö

17.07.2010 13:27

#3: Ulla-Maija Heikkonen - Re: adressin sisältö

 Hei

Siinä teidän naapurissa on myytävänä rantatontti 69 000 €:lla, Siikaniemessä. Rannan kunto näkyy oikein hyvin digi-kuvana. Kuva puhuu enemmän kuin 1000 sanaa...www.oikotie.fi -sivut, rantatontit, Joutsa.

Juhani Murto, Joutsa

 

Pauli Pajunen
Vieras

#23 MENETETYT JÄRVEMME

18.07.2010 18:54

Välkkyi ennen järvet hyvät, oli silloin järvet syvät.        Kelpas lasten uiskennella, aikuistenkin käyskennellä.   Tuli sitten aika uus tehokkuutta yhteiskunta huus.        Oli tultu uuteen tahtiin Valtion ja Vapon mahtiin.         Ojat suolle tehtiin, sekä mehtiin. Lannoitetta sinne lykättiin, koska kasvun alkavan näin tykättiin.              Valui silloin virtanansa suonist suolta, pääsi paha puroihin. Ei pidätellyt rahka suon, vaan jätti jäljel mutavuon.   Laski vesi järvist keväisin. Suotkin suuret kuivatteli. tuli silloin suolle kato, meni koko marjasato. Ennen mökin akka karpalon ja lakan nosti, sillä perheellensä ruokaa osti. Surkealta tulevaisuus näytti, odotus vain vatsan täytti.  Alkoi silloin maalta pako, turpeen myötä nostettu ol viimeinenkin hako.  Tulvat huuhtoi suolta mudan pintaa, laskien rannanomistajan tontin hintaa.  Kasvoi ruoho järvis, niin kuin pellon viljaa. Suri rannan omistaja hiljaa. Roiskui rapa  rannoillamme, lasten ahteritkin täytti., likaiselta kaikki näytti. Apua ei mistään saanut, oli laki oikeuden tuon Vapolle näin taannut, pilaamahan pienet purot, täyttämähän järven lahet. Samealta muukin näytti, näin kun Vapo oikeuttaan käytti.   Koittaisko viel aika uus ja saatais laki uus. Arvot uudet kunniaan. Tehokkuus jo muille joutaa, tahdomme viel järvissämme soutaa. Jos tää jatkuu, museollta viimeinen järvemme näyttää, liete senkin täyttää. 

Ulla_Maija Heikkonen
Vieras

#24 Vesinäyte 24.6.2010 Siikavedestä

18.07.2010 19:01

#22: Vieras - Re: Re: adressin sisältö

Keski-Suomen Ely-keskus otti vesi- ja turvenäytteen 24.6. Siikavedestä vesialuetta valvovan Sirpa Salon pyynnöstä. Olin pari viikkoa aiemmin ollut häneen yhteydessä turvematon laskeuduttua 3 vuotta sitten laitetulle hiekkarannallemme 10.6. Tätä ennen oli kangas-alla-hiekka-päällä-rantamme ollut puhdas, turve ilmestyi kauhukseni tasaisena mattona siihen yhdessä tyynessä yössä. Sain vesinäytteen tuloksen viikko sitten ja se paljasti, että järven vesi on perinteistä SUOVETTÄ! Humusta ja orgaanisia aineksia on todella paljon, typpi ja fosfori lukemat erittäin korkeat. Ph-arvo on 6,4. (yli 6,3 on hyvin korkea). Turvenäytteestä paljastunee jotain kunhan 6.8. pyydän siitä Sirpa Salolta selonteon. Tässä yhteydessä kiitän Elyä erittäin hyvästä, asiallisesta ja nopeasta palvelusta, samoin täytyy kiittää Vapoa nopeasta yhteydenotosta ja paikalla käynnistä kun informoin asiasta heille. Ympäristöjohtaja Pirkko Selin on jo käynyt rannallamme. Toivottavasti käynnistä oli hyötyä, onhan se merkki miten nopeasti turve pilaa järven pohjan. Samalla katsastivat Kälkänjoen suun ja sen rehevöityneet rannat. Kuunnellaanpa ovatko samaa mieltä alueen kunnosta kuin me ranta-asukkaatkin.

Mutta: nyt minulla on siis suovesi, kuokka ja Jussi (mieheni)!

Taisto Holla, Mieskonmäki

#25 Tiedoksi muillekin

18.07.2010 21:59

Lisäsin adressin linkin parille kalastussaitille, jossa on jatkuvasti vilkasta keskustelua kalastusasioista sekä paljonkin keskustelua ympäristöasioista, Puulakin on lohipitoinen järvi, jossa käy paljon uistelijoita ympäri Suomen, ja samoin Suontee.

Tuota humuspitoista vettä löytyy sitten oman näkemykseni mukaan aina Puulansalmen tasalta asti. Laskihan Vapo 20 vuotta luvatta suovedet Siikaveteen, ennenkuin alettiin vaatimaan ympäristöselvityksiä sekä lupia, niin eivät taida selvitykset ja luvat auttaa.

Taisto Holla

 

Kommentoi adressia