IRTI TURVEVESIPÄÄSTÖISTÄ

Vapo on saastuttanut vesistöjämme turvesoiden jätevesipäästöillä jo vuosikymmeniä. Se ei ole noudattanut

luvissa vaadittuja jätevesimääräyksiä eikä valvonta ole ollut tehokasta, ei Ympäristökeskuksen / Ely-keskuksen

eikä kuntien taholta.

Vesi on tummunut humuksen vaikutuksesta, fosfori-, typpi- ja raskasmetallipitoisuudet ovat lisääntyneet ja

rannat ovat rehevöityneet.

Kaikenlainen virkistyskäyttö, kalastus ja matkailuelinelinkeinot ovat vaikeuksissa, rantatonttien arvo on laskenut.

Valtiovalta ei ole puuttunut asiaan. Mitkään valitukset tai kansalaisten aistinvaraiset havainnot muutoksista eivät ole tuottaneet parannusta.

Kansalaisten ei tarvitse sietää tälläistä ympäristörikosta.

Keräämme nimiä viedäksemme ne Ympäristöministerille Eduskuntaan vaatiaksemme parannusta.

Lisätietoja saat Ulla-Maija Heikkoselta ulla_hei@hotmail.com

 

 

 


Ulla-Maija Heikkonen    Ota yhteyttä adressin tekijään