IRTI TURVEVESIPÄÄSTÖISTÄ

Ulla-Maija Heikkonen
Vieras

/ #243 Turvetuotantoalueiden vesistövaikutukset tutkintaan

15.12.2010 10:52

Europarlamentaarikko Satu Hassi on jättänyt Euroopan Komissiolle kirjallisen kysymyksen turvetuotantoalueiden vesistövaikutuksista Suomen ympäristökäytännössä.
Kysymyksessään hän painottaa vesistöjen kokokaisvaltaisuutta kestää päästövesikuormitusta.
Itse lähetin 17.7.2010 vetoomuksen Euroopan Parlamentille päästövesien puhdistamisen puolesta. Esimerkkitapauksena annoin Siikaveden ja Puulan, mutta vetosin kaikkien Suomen vesistöjen puolesta. 6.12. tuli tieto, että asia on käsitelty vetoomusvaliokunnassa ja siinä esille tuodut asiat otetaan tutkittavaksi Euroopan Parlamentissa.

Kommentoi adressia

Facebook
Onko oikein, että asevelvollisuus koskee vain miehiä?