"Paskalaki" boikottiin

Jämäkkyyttä peliin
Vieras

/ #18 Venkoilu jatkuu...

17.12.2010 17:47

Nyt poliitikot taas venkoilevat p4sk4lain kumoamatta jättämistä sillä perusteella, että pelkäävät valtion joutuvan korvausvelvolliseksi toimimattomien pönttöjen hankkineille. Eikö tämä mahdollinen korvausvelvollisuus kuulu harhaanjohtaneille virka- ja luottamusmiehille?
Peruste kohtuuttoman lainsäädännön kumoamatta jättämiselle on kovin erikoinen. Tuskin kohtuuttomasta lainsäädännöstä mahdollisestta johtuvaa korvausvelvollisuutta voidaan pitää lainsäädännön korjaamisen esteenä.