Ambulanssien välitön lähtövalmius koko Pirkanmaalle


Vieras

/ #12 kustannuksista

30.10.2012 14:56

Välittömän lähdön yksikkö maksaa yksityisen tuottamana, yleissitovan työehtosopimuksen mukaan laskettuna, karkeasti seuraavaa. 9 kokoaikaista hoitajaa, keskimääräisellä tuntipalkalla 13,1€, tekee vuodessa 200 000€. Tähän on laskettava lisäksi ilta-, yö- ja viikonloppulisät. Tämä summa on 80 000€ vuodessa. Nämä siis ovat bruttopalkkoja. Työntajan kuluihin on laskettava lisäksi 0,5€ jokaista palkkaeuroa kohti. Kokonaiskustannus siis on 420 000€. Karkeasti. Päälle kaikki muut kulut, autosta päivystys- ja sosiaalitiloihin, työvaatteet, koulutukset yms. Laskettu 600 000 on hyvinkin lähellä todellisia kustannuksia. Ja tällaiset ovat kenen tahansa laskettavissa.

Ja nämä kaikki on tulevaisuudessa saatava sairaanhoitopiiriltä. Nykyinen tarjouspyyntöhän velvoittaa yrittäjiä tilittämään kaikki KELAlta tai hoitolaitoksista saadut korvaukset lyhentämättömänä sairaanhoitopiirille.

Ja tätä pidetään kalliina? Jos yksi ihminen ei joudu pysyvään laitoshoitoon tulevalla 2 vuoden sopimuskaudella välittömän lähtövalmiuden ansiosta, on kunta/kaupunki säästänyt rahansa moninkerroin. Toki riittää että tehohoito ja muut sairaalapäivät jäävät vähemmälle. Yhtä kuntaa kohden tuleva rahallinen säästö on likimain naurettava, verraten riskiin minkälaisia kuluja siitä voi aiheutua.