Kipa kuntoon

Suomen Ratsastajainliiton kilpailujärjestelmä Kipa on toiminut erittäin huonosti jo pidemmän ajan.
Tämä aiheuttaa sekä kilpailjoille ja kilpailujen järjestäjille kohtuuttomasti lisätyötä ja ajan hukkaa.

Kipan käyttö on maksullista.
Lisäksi SRL nosti kaksi vuotta sitten jäsenmaksua 2 eurolla perusteena Kipan uudistaminen.

Me allekirjoittaneet edellytämme SRL:n ryhtyvän viipymättä toimiin uuden toimivan kilpailujärjestelmän luomiseksi.
Facebook
Tulisiko turpeen energiakäyttöä vähentää ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi?