Kirkkonummi: Opettajien ja kouluavustajien lomautukset seis!

Kirkkonummen kunnanhallitus on päättänyt perusopetuksen ja lukion opettajien seitsemän (7) päivän lomautuksista. Kirkkonummen koulujen vanhempainyhdistykset tulevat esittämään kunnanhallituksen päätökseen oikaisupyynnön opettajien lomautusten peruuttamiseksi. Perusteena on perusopetuslain 29§:n ja 30§:n määräykset oppilaiden oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön ja oikeudesta saada opetusta jokaisena työpäivänä. Perusopetuslain 26§:ssä mainitaan että oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Adressi suljetaan sunnuntaina 26.1.2014 klo 23.00.

Kiitämme tuestanne!

Kyrkslätts kommunstyrelsen har beslutit av permitteringar av lärare för grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för sju (7) dagar. Hem och Skol föreningarna i Kyrkslätts skolor kommer att lämna en uträtnings begäran till kommunstyrelsen att annullera permitteringarna för lärarna på grund av lag om grundläggande utbildning, och dessa paragrafer 29§ och 30§. Vårdnadshavaren skall se till att den läropliktiga fullgör läroplikten.

Adressen stängs på Söndag 26.1.2014 kl. 23.00.

Tack för Ert stöd!

Kirkkonummen vanhempainyhdistykset - Kyrkslätts Hem och Skol föreningarna