Klamilan koulun ja päiväkodin jatkumisen puolesta


Klamilan koulun ja päiväkodin toiminnan on jatkuttava! Allekirjoittamalla adressin, tuet Klamilan koulun vanhempainyhdistyksen sekä päiväkodin vanhempaintoimikunnan laatimaa vetoomusta Klamilan koulun ja päiväkodin jatkumisen puolesta. Seuraavassa otteita vetoomuksesta perusteluineen:

 

Keskityttäessä Klamilan kylän nykyhetkeen ja eloisaan tulevaisuuteen, on todettava, että koulu ja päiväkoti vain 10 vuotta sitten rakennettuine fasiliteetteineen sekä ammattitaitoisine henkilökuntineen ovat kylän sydän ja sielu. Nämä palvelut tuntuvat elinehdoilta.

 

Kuten Virolahden kunnan nettisivuilla lukee, pitävät kylät asukkaineen maaseudun

elinvoimaisena, kauniina ja viihtyisänä. Lasten ja nuorten palveluiden säilyttäminen on

ehdottomasti arvovalinta, josta päätettäessä on pelkkien lukujen tuijottaminen lyhytnäköistä ja vaarallista. Muuttoa suunnittelevat lapsiperheet kartoittavat ensin alueen palvelut.

 

Myös kylässä jo asuvat voivat valita uuden asuinpaikkansa vieraan pitäjän alueelta, mikäli oman kylän palvelut katoavat. Koulun ja päiväkodin sulkeminen voi johtaa muuttoliikkeeseen vanhempien työpaikkojen perään. Verotulot eivät varmasti ainakaan lisääntyisi päiväkodin tai koulun sulkemisen jälkeen.

 

Pienissä kouluissa on paljon etuja. Oppilaista kasvaa usein vastuullisempia ja he menestyvät paremmin jatko-opinnoissaan. Pieni koulu on turvallisempi niin fyysisesti kuin henkisestikin. Myös huoltajat osallistuvat usein paremmin pienen koulun toimintaan. (Reeves 2008, Suomen kylätoiminta ry:n julkaisu.) Vuorovaikutus on pienessä koulussa suorempaa – olemme ikään kuin tilivelvollisia toisillemme, mikä lisää henkistä turvallisuudentunnetta. Klamilan koulussa opettajien ja oppilaiden väliset suhteet ovat vahvoja ja vuorovaikutus kodin ja koulun välillä on mutkatonta. Myös päiväkodin ja koulun välinen yhteistyö on perheiden edun mukaista.

 

Virolahden kunnan on saatava aikaiseksi suuri määrä säästöjä tavalla tai toisella. Syntyvyystrendi on koko valtakunnassa jyrkästi laskeva. Kuitenkaan, ei pitäjän toisen taajaman alakoulun ja päiväkodin sulkemista voi millään tavoin perustella lapsen edulla. Varsinkin pienemmillä lapsilla lisäisi pidempi kuljetusmatka arjen kuormittavuutta entisestään. Virolahden kuntapäättäjiltä odotamme syvää, kauaskantoista viisautta ja lapsen edun toteutumista Klamilan koulun ja päiväkodin tulevaisuutta koskevassa päätöksenteossa. Toivottavasti saamme vielä pitkään nauttia meille kaikille niin kovin tärkeän päiväkodin ja koulun erinomaisen kasvatustyön tuloksista. 


Katariina Palmu, Klamilan koulun vanhempainyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Katariina Palmu, Klamilan koulun vanhempainyhdistys ry näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…