Kliinistä työtä tekevät suun terveydenhuollon ammattilaiset tulee lisätä THL:n koronarokotusryhmään 1.

THL:n määritelmän mukaan ensimmäisten joukossa tarjotaan koronarokotusta heille, joilla on kohonnut riski sairastua vakavaan koronavirustautiin tai kohdata koronavirus työssään.  

Suun alueen työntekijöillä on moniin muihin jo rokotettuihin ammattiryhmiin verrattuna suurempi, jatkuvasti koholla oleva riski kohdata koronavirus kliinisessä potilastyössään, koska

 • potilaat eivät voi käyttää maskia
 • maskittoman potilaan kohtaaminen kasvotusten 15 minuutin ajan ylittyy yleensä reilusti
 • suositeltua kahden metrin turvaväliä ei voida toteuttaa, sitä vastoin ollaan lähikontaktissa maskittoman suu auki olevan potilaan kanssa
 • altistutaan usein suoraan suusta tuleville aerosoleille ja roiskeille, koska kaikkia toimenpiteitä ei voida suorittaa ilman näiden muodostumista

Työskentely välittömässä kontaktissa potilaan suun ja nenänielun mikrobien kanssa nostaa riskiä altistua koronavirukselle, vaikka käytetään asianmukaisia suojaimia ja vältetään mahdollisuuksien mukaan aerosolia muodostavien laitteiden käyttöä. Lisäksi koronavirus saattaa siirtyä aerosolien mukana koko hoitohuoneeseen ja leijailla huoneilmassa vielä potilaan lähdettyä, mikä voi altistaa koronavirukselle huolellisesta jälkisiivouksesta ja hyvästä ilmanvaihdosta huolimatta. Usein kirjalliset työt tehdään hoitohuoneessa potilasvaihdon aikana tai potilaan poislähdön jälkeen.   

Suomessa eri alueiden erikoissairaanhoidon (24h), terveyskeskuksen ja yksityissektorin suun terveydenhuollon kliinistä potilastyötä tekeville työntekijöille ei ole tarjottu tasapuolisesti rokotuksia, vaikka riski altistua koronavirukselle on kohonnut ja vastaanotolla käy vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvia potilaita. Erikoissairaanhoidossa suun terveydenhuollon ammattilaiset osallistuvat myös koronaan altistuneiden, koronaan sairastuneiden ja tehohoidossa olevien potilaiden päivystyksellisiin/kiireellisiin suun- ja leukojen alueen sairauksien ja traumojen hoitoon.

Jos erikoissairaanhoidon suu- ja leukasairauksien poliklinikan työntekijät joutuvat jäämään pois töistä koronaviruksen vuoksi samaan aikaan, kuka tutkii ja hoitaa esimerkiksi:

 • hammasperäiset paiseet, leukamurtumat, suun alueen syöpiin liittyvät suu- ja leukakirurgin suorittamat toimenpiteet?
 • suun alueen verenvuodot ja säryt?
 • syöpään sairastuneiden hampaat, jotta syöpähoidot voidaan aloittaa turvallisesti suun terveydentilan osalta?
 • kiireelliseen sydänleikkaukseen menevien suun infektiot?
 • monisairaiden (vakavan koronavirusinfektion riskiryhmään kuuluvien) tai koronaan sairastuneiden suun sairaudet?
 • osastolla olevien suun alueen sairaudet?
 • suun ja leukojen alueen leikkausten jälkeiset kontrollit ja mahdolliset komplikaatiot?   

Kuka hoitaa avosektorin akuutit ja kiireellistä hoitoa vaativat suun alueen sairaudet ja traumat, jos alueen suun terveydenhuollon ammattilaiset sairastuvat?

Miksi suun terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja heidän potilaitaan ei ole arvostettu rokottamalla työntekijät ensimmäisten joukossa? Perusteluna suun terveydenhuollon ammattilaisten rokottamatta jättämiselle ei voida pitää tähänastista vähäistä altistumis- ja tartuntamäärää, koska tämä peruste ei päde muidenkaan ammattihenkilöiden rokotuspäätöksiä tehtäessä. Rokotukset tarvitaan ajoissa, ennen kuin huomattavasti ärhäkämmin leviävät virusmuunnokset pahentavat tilannetta liikaa.  

Suun terveydenhuollon työ- ja potilasturvallisuuden puolesta.


Aino-Elina Hirvonen ja Essi Kaukoranta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Aino-Elina Hirvonen ja Essi Kaukoranta voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä puhelinnumeroasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…