Kotihoidon tuen jakaminen perheiden päätettäväksi

Hallituksen budjettiesitys 2014 kotihoidon tuen pakollisesta jakamisesta tasan vanhempien kesken rikkoo perheiden oikeutta päättää omista asioistaan. Esityksessä ei oteta huomioon perheiden sisäisiä tilanteita: Miten käy eronneiden yhteishuoltajien tai eroamassa olevien? Entä yksinhuoltajien? Pätkätyötä tekevien tai työttömien? Lisäksi esitys sivuuttaa puolisoiden väliset tuloerot. Parempituloisen puolison hoitovapaalle jääminen tuottaisi perheelle taloudellisia ongelmia. Jos hallitus pakottaa jakamaan kotihoidon tuen tasan, on vaarana, ettei perheillä ole varaa käyttää toista puolta hoitovapaasta ollenkaan. Hoitovapaalle jääminen on myös lähes mahdotonta yksityisyrittäjille, maanviljelijöille ja opiskelijoille.

Esitys unohtaa lasten edun saada kotihoitoa. Perheillä on oltava oikeus itse päättää lastenhoidosta ja siten myös kotihoidon tuen jakamisesta.