Koisotien Velmutalo on säilytettävä bändien harjoitustilana

Vantaan Koivuhaassa, osoitteessa koisotie 4, sijaitseva Johansin tila on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja ainutlaatuinen rakennus kaupungissa, jossa nuoriso- ja kulttuuritoiminta saa suhteellisen vähän julkista tukea. Paremmin Velmutalona tunnettu, kaupungin omistama, rakennus on ollut Vantaan Elävän Musiikin Yhdistyksen (VELMU ry:n) vuokraamaana vuodesta 1999 lähtien ja Velmun käytössä talossa on harrastettu bänditoimintaa jo yli 30 vuotta. Tällä hetkellä talo toimii noin 70:n aktiivisen musiikinharrastajan harjoitustilana. VELMU ry sekä joukko vapaaehtoisia aktiiveja järjestävät talon pihamaalla vuosittain Koisorock nimistä tapahtumaa. Koisorockista on kehkeytynyt viime vuosina itäisen Vantaan näkyvyydeltään sekä yleisömäärältään suurin vuosittainen, yleisölle ilmainen, musiikkitapahtuma ja se on tarjonnut lukuisille paikallisille bändeille mahdollisuuden päästä esiintymään suuren yleisön eteen.

Kesäkuussa 2012 Vantaan Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta (VAPAS) käsitteli esitystä, jonka tarkoituksena oli sanoa VELMU:n vuokrasopimus irti ja luopua Johansin tilasta. Esityksen mukaan bänditoiminnan jatkuminen talossa olisi vaatinut lähestulkoon miljoonan euron remontin, jolla taloon olisi saatu mm. juokseva vesi sekä keittiötilat. Lisäksi esityksessä mainittiin, että VAPAS maksaa talosta ns. sisäistä vuokraa yli 30 000 euroa vuodessa. Esitys siirrettiin uudelleen käsiteltäväksi syyskuussa 2012.

Esityksessä mainitun miljoonaremontin todellisesta tarpeesta ei kuultu tarpeeksi VELMU:n edustajia tai talon käyttäjiä. Todellisuudessa bänditoiminnan jatkuminen talossa ei vaatisi, kuin verraten pienimuotoisen remontin talon katon ja muiden puitteiden korjaamiseksi. VELMU ry on antanut kaupungin päättäjille sekä virkamiehille tiedettäväksi, että se on valmis talkootyöllä ja kaikilla muilla mahdollisilla keinoilla avustamaan kaupunkia remontoimaan talon sellaiseen kuntoon, että nykyisenkaltainen toiminta voisi jatkua talossa. Esityksessä mainittu yli 30 000 euron ”sisäinen vuokra” on rahaa jota VAPAS maksaa Vantaan kaupungin tilakeskukselle. Tästä rahasta ei hyvin ilmeisesti itse taloon ole käytetty viime vuosina juuri mitään, sillä lähiaikoina ainoa uudistus talossa on ollut talon yläkerran käyttökieltoon asettaminen. VELMU ry maksaa itse kaupungille vuokraa talon käytöstä, jonka se perii talossa harjoittelevilta bändeiltä

Tämän adressin allekirjoittaneet vaativat, että kaupungin päättäjät sekä virkamiehet tukisivat päätöksillään Vantaalaista kulttuurielämää ja antaisivat VELMU ry:n jatkaa toimintaansa Velmutalossa. Näin varmistettaisiin, että tulevaisuudessa Vantaan kaupungissa olisi aktiivisilla musiikinharrastajilla tilat harjoittaa bänditoimintaansa ja luoda yhdessä sekä kaupungille, että kaupunkilaisille merkittäviä kulttuuritapahtumia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.8.2016 Velmu ry:n kannanotto ja vetoomus Velmutalon toiminnan jatkamisesta Johansin tilalla

Vantaan kaupungin tilakeskus aikoo 28.8.2016 hakea Vantaan kaupungin hallitukselta sekä tekniseltä lautakunnalta lupaa laittaa Velmutalo myyntiin. Aikaisempi päätös vuodelta 2012 oli että Velmu ry:n bänditoiminta Johansin tilalla saa jatkua toistaiseksi.

Peruste talon myyntiin laittamiselle on, että talo kaipaisi peruskorjauksen, eikä Vantaan kaupungilla ole tällä hetkellä mahdollisuuksia investoida talon remontointiin. Myös Velmu ry:n kanta on, että talo kaipaisi remonttia ja yhdistyksessä on tutkittu mahdollisuuksia tehdä välitöntä remontointia, kuten peltikaton paikkausta, yhdistyksen omilla resursseilla. Velmu ry:n edustajat eivät ole mielestään saaneet tarpeeksi aikaa selvittää olisiko yhdistyksen mahdollista kerätä varat talon kunnostamiseen, jos kaupungilla ei ole varaa remonttiin.

Velmu ry on jo tiedustellut mm. Kulttuuri- ja opetusministeriöltä mahdollisuutta saada avustusta remonttiin. Sieltä saadun vastauksen mukaan vuodelle 2016 ei ole enää määrärahoja tämänkaltaisiin avustuksiin. Jos Velmutalon myyntiin laittamista lykättäisiin ensi vuodelle, Velmu ry:llä olisi aikaa kartoittaa remontoinnin tarve, käynnistää yhdistyksen oma varainkeruu remontointia varten ja hakea rahallista tukea julkisilta tahoilta, kuten Kulttuuri- ja opetusministeriöltä, vuoden 2017 määrärahoista.

Velmu ry on ensisijaisesti yhteisöllinen toimija ja pitää tätä vaihtoehtoa hyvänä sekä realistisena tapana jatkaa toimintaa Velmutalolla. Yhteisöllinen ratkaisu talon remontointiin toimisi myös vahvana esimerkinä uudenlaisesta tekemisen kulttuurista Tikkurilassa ja antaisi kasvoja paikalliselle kulttuuritoiminnalle. Samankaltaisia järjestelymalleja sekä kunnossapitoa sisältäviä vuokrasopimuksia on mm. Helsingin kaupungilla, sen vuokratessa vanhoja puutaloja eri järjestöille.

Velmu ry, Velmutalon muusikot sekä Koisorock-järjestelytoimikunta vetoavat, että Vantaan kaupungin päättäjät antaisivat yhdistykselle ja sen sidosryhmille mahdollisuuden kerätä varat välttämättömiin remontteihin, mikäli kaupungilla ei ole siihen tällä hetkellä resursseja.     

Yhteistyöterveisin Velmu ry.

 

 


Vantaan Elävän Musiikin Yhdistys (VELMU ry)    Ota yhteyttä adressin tekijään