Opettajankoulutus kuuluu Kajaaniin

Tänä vuonna 110 vuotta täyttävän Kajaanin opettajankoulutuksen olemassaolo on vakavasti uhattuna. Oulun yliopiston hallitus päättää Kajaanin opettajankoulutusyksikön tulevaisuudesta perjantaina, 5. helmikuuta. Yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaanin Riitta-Liisa Korkeamäen mukaan (KS: 22.1.) Kajaanin yksikkö tarvitsisi välittömästi 1,5 miljoonaa euroa lisärahoitusta toimintansa turvaamiseksi. Näyttää epäilyttävästi siltä, että tiedekunnan budjetissa kummitteleva lähes vastaavansuuruinen alijäämä yritetään maksattaa kokonaan kajaanilaisten kukkaroista.

Moista säästöpolitiikkaa ei voida perustella järkisyin. Todellisuudessa faktat puhuvat Kajaanin puolesta. 2000-luvulla Kajaanin OKY:n osuus koko yliopiston maisterintutkinnoista on vaihdellut 4,5 – 6,5 prosentin välillä. Samanaikaisesti Kajaanista on valmistunut yli 40 prosenttia – enimmillään jopa yli puolet – yliopiston kaikista kasvatustieteiden maistereista. Tästä huolimatta Kajaanin osuus koko yliopiston menoista oli vuoden 2008 tilinpäätöksen mukaan vain alle 2 prosenttia. Kasvatustieteellisen tiedekunnan budjetista ja henkilöstöstä Kajaanin osuus on ollut jatkuvasti alle kolmannes.

Kustannus- ja koulutustehokkuutensa lisäksi Kajaani on opiskelijarekrytoinnin suhteen erittäin kilpailukykyinen yksikkö kansallisella mittapuulla. Viimeisessä yhteishaussa kuudesosa KOKY:n hakijoista tuli Kainuusta, mutta sen ohella kolmannes Pohjois-Pohjanmaalta ja puolet muualta Suomesta. Kajaanista valmistuneet opettajat sijoittuvat kaikkialle maahan; esimerkiksi vuonna 2005 Uusimaa oli Kajaanista valmistuneiden opettajien neljänneksi yleisin asuinmaakunta heti Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Pohjois-Savon jälkeen.

Kaikessa järjenvastaisuudessaan nykytilanne liittyy jatkumona vuoden 2006 syksyyn, jolloin Oulun yliopisto päätti ulkopuolisen arviointilautakunnan suositusten vastaisesti lakkauttaa varhaiskasvatuksen koulutuksen Kajaanista ja siirtää sen kokonaisuudessaan Ouluun. Tällöin yliopiston rehtori Lauri Lajunen vakuutti yliopistokeskuksen avajaisten yhteydessä opettajankoulutuksen jatkuvan Kajaanissa erityisopettajakoulutuksen ja liikuntapainotteisen luokanopettajakoulutuksen painotuksin. Lajusen sanojen totuuspohja paljastui menneenä syksynä 2009, jolloin yliopisto leikkasi tylysti Kajaanista liikuntakasvatuksen pitkän sivuaineen yhdessä ruotsin kielikylpyopettajien koulutuksen ja tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelman kanssa.

Kajaanin yksikkö nauttii pitkien perinteidensä ohella vankkaa suosiota opiskelijoidensa keskuudessa. Kajaanin kampus on humaani, intiimi ja yhteisöllinen paikka opiskella, jossa jokaisen opiskelijan ääni kuuluu ja tulee kuulluksi.

Muun muassa edellä mainittuihin syihin nojaten me, Kajaanin opettajankoulutusyksikön opiskelijat, opettajat, kouluttajat, tutkijat sekä muut kajaanilaisen opettajankoulutuksen tukijat, emme missään tapauksessa aio hyväksyä Kajaanin opettajankoulutusyksikön lakkauttamista vaan vaadimme sen sijaan tilanteen huolellista uudelleenarviointia sekä erilaisten vaihtoehtoisten säästömahdollisuuksien perinpohjaista harkintaa. Myös käänteinen linja, jossa opettajankoulutus profiloitaisiin Oulun sijasta Kajaaniin olisi Kajaanin yksikön tehokkuuden huomioon ottaen syytä asettaa suurennuslasin alle.

--------------------

Päivitys 19. huhtikuuta klo 09:15: Adressin kerätty nimilista luovutetaan eduskuntaryhmien edustajille vappuviikon tiistaina 27. huhtikuuta Eduskuntatalolla Helsingissä järjestettävän mielenosoituksen yhteydessä. Tämän jälkeen adressin nimienkeruu päättyy.

Kajaanin opettajankoulutusyksikön puolustusta tukevat seuraavat yhteistyökumppanit:
* Ainejärjestö Opela ry.
* Kainuun Puhelinosuuskunta
* OAJ Kainuu
* R-Collection
* Routa Company