Kööpenhaminan ilmastokokoukselle uudet tavoitteet

Jo vuosikymmeniä jatkunut kiistely ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja muutoksen tieteellisestä todellisuudesta sai uuden käänteen kun erään alan arvovaltaisimman tutkimuskeskuksen (Hadley Climate Research Unit) sähköpostipalvelimelta kaapatut viestit vuotivat julkisuuteen.

Sähköpostien ja dokumenttien sisällöt paljastivat tutkijoiden keskinäisen keskustelun joissa kerrattiin avoimesti tapoja joilla aiempia tutkimustuloksia oli vääristelty poliittista julistusta vastaaviksi ja suunniteltiin todellisten tulosten pimittämistä niin yleisöltä kuin tiedeyhteisöltäkin mm. tekijänoikeuksiin vedoten. Lisäksi laitoksen johtaja eräässä viestissä avoimesti iloitsi eri näkökantaa edustaneen, kriittisen tutkijakollegansa kuolemasta. Yksikössä toimivat tiedemiehet ovat vaikuttaneet osaltaan myös YK:n alaisuudessa toimivan IPCC:n kokoaman ilmastoraportin sisältöön, joka toimii vaikutusvaltaisimpana aineistona ilmastonmuutosta hillitsemään pyrkiviä päätöksiä suunnitellessa.

Päästövähennyksistä päättävä Kööpenhaminan kokous joutuu tekemään päätöksensä raportin pohjalta, jonka tieteellinen perusta on murentunut. Hadleyn yksikön tutkijat ovat myöntäneet vuodetut viestit aidoiksi, samoin yksikön johtaja. Tutkijat kuitenkin väärensivät tuloksensa vastaamaan aiemmin esitettyä lämpötilan nousua ja kun yhdessä vaikutusvaltaisessa yksikössä on tulosten väärentäminen täysin hyväksyttävää, niin tämä antaa aiheen epäillä myös muiden yksiköiden rehellisyyttä, IPCC:n raportin taustalla vaikuttavista voimakkaista poliittisista toimijoista johtuen.

Vaadimme että Kööpenhaminassa ei tehdä sellaisia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtääviä päätöksiä, joilla olisi vaikutusta teollisuuden rakenteisiin, kuluttajahintoihin, verotukseen tai energiantuotantoon ennen kuin IPCC:lle tutkimusta tekevien laitosten menetelmät ja toiminta pitkältä aikaväliltä on tutkittu sekä muiden yksikköjen tutkimusten tulokset vahvistettu todenmukaisiksi riippumattomien, ulkopuolisten arvioijien toimesta.

Ilmastofoorumi ry:n puolesta,

Pasi J. Matilainen
Puheenjohtaja, Ilmastofoorumi ry
www.ilmastofoorumi.fi

Pasi J. Matilainen, Ilmastofoorumi ry    Ota yhteyttä adressin tekijään