Korkea-aholla oikeus omaan kouluun!

Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimi on huhtikuun 2010 palveluverkkopäivityksessään esittänyt Korkea-ahon koulun lakkauttamista Lappeen koulun valmistuessa (2011/12). Esityksen mukaan lapset hajautettaisiin Lappeen, Lavolan ja Simolan kouluihin.

ME ALLEKIRJOITTANEET EMME MISSÄÄN TAPAUKSESSA HYVÄKSY KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN ESITYSTÄ, KOSKA:
1. Lapsien hajauttaminen kolmeen eri kouluun on täysin vastuutonta ja kaikkea muuta kuin lapsen edun mukaista! Kyläkoulun lapset muodostavat koulussa ollessaan kuin toisen kodin. Sosiaalisia suhteita muodostetaan yli luokkarajojen ja koko koulun oppilasryhmä on tiivis, toisensa tunteva ja erilaisuudet hyväksyvä perhe. Lisäksi Lavolan koulussa on jo oireiltu homeen takia ja siellä on kuntokartoitus kesken. Simolan koulussa, joka on samaa ikäluokkaa kuin Korkea-ahon koulu, ei ole omaa liikuntasalia eikä teknisentyön tiloja. Lappeen kouluun kulkeminen taksein ja linja-autoin voi muodostua monelle pienelle koululaiselle lähes tunnin mittaiseksi suuntaansa. Eivätkä koulukyyditykset edistä millään tavoin lasten arkipäivän liikkumista!

2. Kaupunki on tietoisesti ja toistuvasti jättänyt tekemättä kouluun tarvittavia korjauksia ja investointeja. Eli pakoillut sitä vastuuta, joka sille olisi kuulunut koulurakennuksen ylläpitämiseksi. Päättäjien kyky laittaa asiat tärkeysjärjestykseen on pahoin sumentunut näissä pakkosäästöjen etsinnöissä! Ensin otetaan lapsilta pois se mitä otettavissa on, ennen kuin voidaan kajota kulttuurin tai liike-elämän kuluihin. Lasten selkänahoista on jo revitty tarpeeksi! Säästöt tulee kohdistaa nyt muualle, ei Korkea-ahon kouluun, jossa opiskelee 60 ja tulevaisuudessa jopa 70 pientä koululaista!

3. Koulun sisäilmaongelmat ovat liioiteltuja, koska oppilaat ja työntekijät eivät oirehdi millään tavoin. Tämän ikäluokan rakennuksissa on lähes poikkeuksitta jonkinasteista mikrobiesiintymää, mutta se ei automaattisesti ole terveydelle haitallista. Myöskään koulujen tilojen toimivuudessa ja turvallisuudessa ei ole esiintynyt ongelmia, vaikka kaupunki yrittää niistä ongelman tehdä. Tilat ovat olleet turvalliset ja terveet jo 62 vuotta. Todisteena se, ettei koulussamme ole sairasteltu yhtään sen enempää kuin muissakaan kouluissa. Mikä tiloista nyt yhtäkkiä tekee turvattomat ja terveydelle haitalliset! Me emme kaipaa kalliilla rahalla tehtyjä savipajoja tai liikuntahalleja. Meille riittää turvallinen, tuttu koulu ja sitä ympäröivä luonto!

4. Kaupunki alas ajaa maaseutua! ”Asukkaille hyvä Lappeenranta 2012” -kaupungin alueiden kehittämissuunnitelman maaseutualueiden kehittämistavoitteiksi on listattu mm. väestön määrän ja ikärakenteen vakiinnuttaminen, ympäristöstä, maisemasta ja viihtyisyydestä huolehtiminen, väestön palvelutarpeiden hoitaminen sekä maaseudun asukkaiden yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kyläkoulun lakkauttaminen ei tue millään muodoin tätä kehittämistavoitetta! Koulun lopettaminen surkastuttaa kylän niin ulkoisilta puitteiltaan kuin toiminnallisestikin! Investoimalla Korkea-ahon kouluun, joko mittavalla peruskorjauksella tai uudella koulurakennuksella, kylä houkuttelisi varmasti entistä enemmän lapsiperheitä ja antaisi todellisen vaihtoehdon kaupunkikouluille. Kyläkoulu on aina tietoinen valinta lapsen parhaaksi!

ALLEKIRJOITUKSELLA VAADIMME KORKEA-AHON KOULUN SÄILYTTÄMISTÄ JA KAUPUNGILTA PÄÄTÖSTÄ, JOSSA SE KATSOO TULEVAISUUTEEN, PIDEMMÄLLE KUIN SEURAAVAAN TALOUSARVIOON, INVESTOIMALLA HYVIN MENESTYVÄÄN, TOIMIVAAN JA KEHITTYVÄÄN KOULUUN, JOKA PÄRJÄÄ MYÖS TULEVAISUUDESSA!