Koskelan alakoulun säilyttäminen 0-2 lk:lle.

Pieni, ihana koulu, josta on pienen koululaisen hyvä ponnistaa koulumaailmaan.

Tästä syystä halusin tehdä adressin, jossa vaadimme Koskelan alakoulun säilyttämistä pienille oppilaille!

Miksikö?

Vaihtoehtona on iso koulu, jossa on paljon oppilaita ja luokkakoot pahimmillaan liian suuret.

Nykyään kun luokkia tai kouluja yhdistellään, toivotaan säästöjä.

Tuleeko tässä tapauksessa niin paljon säästöä, kun siirretään pikkuoppilaat isoon kouluun ja käytetään rauhallinen, turvallinen pikkukoulu johonkin muuhun tarkoitukseen tai mitä jos se tulevaisuudessa jää tyhjilleen..? Hyötysuhde nollissa.

Kertokaa päättäjät, onko tosiaan niin, että todellakin lasten oppiminen, koulunkäynti, sosiaalisten taitojen ja kehityksen edelle menee RAHA??

Onko todella raha tärkeämpää kuin lapset??

Lasten oppimisvaikeuksien määrä kasvaa jatkuvasti. Pienet luokkakoot, rauhalliset ympäristöt, tutut ja turvalliset aikuiset ja moni muu asia ovat avainasemassa oppimisen tukena. 
Asiat, jotka toteutuvat PIENESSÄ koulussa. 

Mutta kun raha ja säästöt!

Säästää voi monesta asiasta, mutta lapset ja heidän koulunkäyntinsä ovat aivan väärä paikka!

Kyläkouluja ja tässä tapauksessa pientä Koskelan alakoulua ei pitäisi lakkauttaa!

Annetaan yhdessä lapsille heidän ansaitsemansa ja tarvitsemansa apu ja hyvät lähtökohdat koulumaailmaan.

 

Päättäjät: Tämä on nyt teille mietittäväksi. 
Mieti asia LAPSEN kannalta. Älä rahan. Säästöt jostain muualta. 

Lapset eivät ole syyllisiä mihinkään, nii miksi heidän pitää kärsiä tästä..? 


Päättäjä: Mieti jos juuri Sinä saisit äänelläsi vaikuttaa siihen, että joku näistä lapsista tulisi 20 vuoden päästä kiittämään sinua, kun olit heidän puolella ja annoit mahdollisuuden aloittaa koulumaailmaan pienessä koulussa. 

Päättäjä: Mieti asia niin, että koulu on iso osa meidän pienten ihmisten elämää ja sillä on iso vaikutus moneen asiaan nyt ja tulevaisuudessa.

 

Päättäjä. Pyydämme sinua nyt ajattelemaan laajemmin ja näkemään asiat eri kantilta. 
Älä mieti rahaa. Mieti lasten tulevaisuutta.

 

ME SANOMME 'EI' KOSKELAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMISELLE!