Kotitalousopetusta lisää perusopetukseen

Kotitalous on peruspetuksen pienin opetettava aine, jota opetetaan kaikille yleensä 7. luokalla kolme tuntia viikossa yhden vuoden ajan. 8. ja 9. luokalla oppilaat voivat valita kotitaloutta valinnaisaineeksi 2 tuntia viikossa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ehdotus "Tulevaisuuden perusopetus - valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako"
löytyy Opetus- ja kulttuuriminsteriön sivuilta
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2012/02/tuntijako tiedote.html.
Ehdotus tarkoittaa sitä, että kotitalousopetuksen tarjonta valinnaisaineena loppuisi kokonaan!

Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöiden ja keskustelun mukaan nuoret eivät osaa asua, eivätkä hallitse ravitsemus- ja talousasioita. Tämän pitäisi riittää arviointina siihen, että kotitalousopetukseen tarvitaan lisää tunteja.  Kotitalousoppiaine on suora investointi nuorten, perheiden ja koko yhteiskunnan tulevaisuuteen! 

Vaadimme, että uudistettavana olevaan perusopetuksen tavoite- ja tuntijakoon lisätään kotitalousopetusta.

Allekirjoita adressi ja ole vaikuttamassa suomalaisten nuorten hyvinvointiin.


Kotitalousopettajat    Ota yhteyttä adressin tekijään