EU:n aikeet Suomen kuluttajansuojan romuttamiseksi estettävä

EU:ssa valmisteltava kuluttajansuojan uudistus romuttaisi toteutuessaan suomalaisen kuluttajansuojan.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan esimerkiksi kulutustavaroiden osalta myyjän virhevastuu loppuisi kahden vuoden kuluttua tuotteen ostopäivästä. Tämän jälkeen myyjä ei olisi vastuussa tuotteen kestävyydestä. Muutos nykyiseen olisi merkittävä. Käytännössä se merkitsisi sitä, että esimerkiksi jääkaapit, pakastimet ja televisiot kestävät tulevaisuudessa vain kaksi vuotta, jonka jälkeen niitä ei korjata vaan vian ilmetessä on ostettava uusi. Nettikaupassa ja postimyynnissä kuluttajan tulisi tulevaisuudessa kustantaa myös tuotteen palauttamisesta aiheutuvat kustannukset, kun nyt kotimaisen lainsäädännön mukaan elinkeinonharjoittaja vastaa näistä kuluista. Tässä vasta osa kaavailluista muutoksista, joilla suomalainen kuluttajansuoja romutetaan.

Kuluttajakomissaari Meglena Kuneva on nyt esittänyt lainsäädännön maksimiharmonisatiota, jolloin kansallisvaltiolla ei olisi enää mahdollisuutta pitää yllä korkeampaa kuluttajansuojan tasoa. Suomessa tämä olisi kuluttajan kannalta ratkaiseva huononnus.

Suomen liittyessä Euroopan Unioniin oli monella taholla huolena, että maamme korkea kuluttajansuoja on vaarassa kun lainsäädäntöjä harmonisoidaan jäsenvaltiossa. Eduskunnan Suuren Valiokunnan lausumassa edellytettiin jo tuolloin, että Unionin jäsenyys ei heikennä kuluttajansuojaamme. Suomen Kuluttajaliitto ry vetoaa nyt Eduskuntaan, että kuluttajasuojan tason säilyttämisestä pidetään kiinni myös tulevissa kuluttajansuojan muutoksissa.


----------------------------

Suomen Kuluttajaliitto kiittää lämpimästi kaikkia adressin allekirjoittajia!

Adressi on luovutettu 11.3.2009 eduskuntaryhmien edustajille. Adressia vastaanottamassa olivat kansanedustaja, talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Rantakangas Suomen Keskustasta, kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström Kansallisesta Kokoomuksesta, kansanedustaja, talousvaliokunnan puheenjohtaja Jouko Skinnari Suomen Sosialidemokraattisesta Puolueesta, kansanedustaja Matti Kauppila Vasemmistoliitosta, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto Vihreästä liitosta, lainsäädäntösihteeri Corinna Tammenmaa Ruotsalaisesta kansanpuolueesta sekä pääsihteeri Jussi Niinistö Perussuomalaisista.


Johtava lakimies Tuula Sario, Suomen Kuluttajaliitto ry    Ota yhteyttä adressin tekijään