Kuntalaisaloite pormestarimallin kaatamiseksi Tuusulassa

Kuntalaisaloite pormestarimallin kaatamiseksi

Taustaa
Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 8.6.2015 käynnistää hallintosääntövalmistelun, joka tuo Tuusulaan palkkapoliitikot: pormestarin ja kaksi kunnanhallituksen varapuheenjohtajaa. Asiaa valmisteltiin vuonna 2016 ilman asiallista kuntalaisvaikuttamista. Valtuustossa kesäkuussa 2016 äänin 35 - 16 päätettiin, että kuntalaisia ei tarvitse kuulla asiassa. Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi äänin 35 - 16 pormestarimalliin perustuvan hallintosäännön, jonka on tarkoitus astua voimaan 1.6.2017.

Nyt on väärä ajankohta muuttaa hallintomallia
Tuusulan kunnan poliittista johtamisjärjestelmää ja luottamushenkilöorganisaatiota on tarkoituksenmukaista muuttaa vasta, kun valtion ajamat SOTE ja maakuntauudistukset on otettu käyttöön. SOTE vie suuren osan kunnan budjetista ja henkilöstöstä. Lisäksi maakuntauudistus järjestelee uudelleen valtion hallinnon, aluehallinnon ja kuntien tehtäviä. Lisäksi Tuusulan mahdolliset kuntaliitokset tulisi selvittää.

Pormestarimalli on kallis
Pormestarimalli palkallisine varapuheenjohtajineen tuo hallinnon lisäkustannuksia kuntaan, kun päinvastoin tässä tilanteessa tulisi hallinnon kustannuksia karsia. Esitetyssä pormestarimallissa kuntaan palkataan kolme kovapalkkaista palkkapoliitikkoa ja kansliapäällikkö. Pormestarin palkaksi valtuusto äänesti 7 500,-/ kk ja kunnanhallituksen varapuheenjohtajien palkaksi kummallekin 2 750,-/ kk. Vuositasolla uusi hallintomalli tulee maksamaan noin 370 000 euroa enemmän kuin nykyinen.

Sulle-mulle politiikan maksumiehiksi päätyvät kuntalaiset
Tuusulassa tulee säilyttää asioiden virkamiesvalmistelu ja esittely erillään poliittisesta päätöksenteosta. Virkamiehillä on vastuu asioiden valmistelusta, esittelystä ja toimeenpanosta. Poliitikot hoitavat päätöksenteon. Pormestari joutuu joka hetki varmistamaan erottamisen pelossa asemaansa. Riskinä on sulle-mulle -politiikan syntyminen, jonka maksumiehiksi lopulta kuntalaiset päätyvät. Tämä näkyy siinä, että kolmelle suurimmalle valtuustoryhmälle on jo nyt pedattu kullekin oma palkkapoliitikko.

Pormestarimalli voidaan vielä kaataa
Kuntalaiset voivat vielä vaalien kautta vaikuttaa asiaan kevään kuntavaaleissa. Uusi valtuusto voi vapaasti päättää ensimmäisessä kokouksessaan olla valitsematta pormestaria ja palauttaa kuntaan perinteisen ja yleisesti käytetyn kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan johtamismallin.  

Me allekirjoittaneet esitämme Tuusulan kunnanvaltuustolle aloitteena: Keväällä 2017 Tuusulan kunnassa valmistellaan uuden valtuuston ensimmäiseen kokoukseen osa-aikaisen kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan -malliin perustuva vaihtoehtoinen hallintomalli ilman kokoaikaisia palkkapoliitikkoja. Näin uusi valtuusto voi vielä valita, otetaanko Tuusulassa käyttöön pormestarimallia vai ei.