Vastustamme Kirkkonummen kunnan kuntalisän uudistusta


Vastustamme Kirkkonummen kunnan aikomusta puolittaa kotihoidon tuen kuntalisä yli 3-vuotiaasta lapsesta. Vielä tällä hetkellä kunta maksaa yli 3-vuotiaasta lapsesta kuntalisää 100,91 €/kk, mutta on esitetty sen puolittamista 50,00€/kk.

Lapsiperheelle tuen puolittaminen on iso menetys! Tämä koskettaa etenkin pienituloisia perheitä, sillä samanaikaisesti myös Kelan maksaman sisarkorotuksen määrä pienenee. Alle 3-vuotiaasta sisaruksesta maksetaan 94,09 €/kk ja yli 3-vuotiaasta 60,46 €/kk.

Siis lapsiperhe Kirkkonummen kunnassa tulisi lapsen täytettyä 3-vuotta menettämään tukia yhteensä 84,54 €/kk. Tämä summa koskee siis vain yhden yli 3-vuotiaan lapsen menetettävää tukea! Mitä enemmän yli 3-vuotiaita sisaruksia, sitä suurempi on menetettävän tuen määrä.

Rahallisen menetyksen johdosta kunta pakottaa osan perheistä siirtämään lapsensa kunnalliseen päivähoitoon, vaikka he mieluummin hoitaisivat lapsensa itse. Kunnalle tämä tarkoittaa päivähoitopaikkojen lisäystä ja näin myös suurempaa laskua.
Paljon edullisemmaksi tulisi säilyttää nykyinen yli 3-vuotiaasta lapsesta maksettava kuntalisä ennallaan.

Pidetään yhdessä Kirkkonummi lapsiperheiden suosimana kuntana!


Adressi tullaan luovuttamaan kunnanjohtajalle perjantaina 12.11.2010.

Adressi suljetaan torstaina 11.11. kello 15.15

Adressi on nyt luovutettu kunnanjohtajalle. Kiitokset kaikille allekirjoittaneille!

Jäämme nyt odottamaan asialle päätöstä.

 

Alla vielä linkki Kirkkonummen talousarvioesitykseen vuodelle 2011.

http://www.kirkkonummi.fi/etusivu/1/kunnanjohtajan_talousarvioesitys_vuodelle_2011