Kurkimäen päiväkotitilanne hälyttävä

Hätähuuto Kurkimäestä, kylän päiväkotitilanne hälyttävä

Kuopion kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa linjataan kaupungin tavoitteet: Kuopion päiväkodit toimivat lähipäiväkotiperiaatteella, jossa lapsille pyritään järjestämään päiväkotipaikka vanhempien toivomasta päiväkodista. Meillä Kurkimäessä tämä ei kuitenkaan toteudu: nykyisen päiväkodin tilat ja puitteet eivät ole riittävät nykyiselle lapsimäärälle. Pahimmillaan jono päivähoitoon voi olla yli vuoden pituinen. Meille ei riitä se, että vain pyritään.

Päivähoito toimii tällä hetkellä riittämättömissä tiloissa. Tähän saakka hoidon saatavuutta on turvattu perhepäivähoidolla, mutta hoitajat ovat eläköityneet viime vuosina eikä uusia tulijoita ole yrityksistä huolimatta. Tilanne päivähoidon osalta on se, että edes sisaruksille ei voida taata kylän päiväkotiin paikkaa tilan ahtauden vuoksi. Jono Kurkimäen päiväkotiin on parhaimmillaankin yli puolen vuoden pituinen, ja pahimmillaan jonot ovat olleet yli vuoden pituisia. Kaikille lapsille tulisi taata päivähoitopaikka omalla kylällä, koska jo päiväkodissa alkaa ryhmäytyminen ja esiopetukseen siirtyminen tutussa ryhmässä on lapselle helpompaa. Tällä hetkellä lapsille tarjotaan paikkoja mm. keskustasta, Neulamäestä ja Hiltulanlahdesta, mutta sijaintina ne eivät kaikille sovi. Osa vanhemmista käy töissä Suonenjoki-Varkaus -akselilla, joten on kohtuutonta lähteä kuljettamaan lapsia Kuopion keskustan tai lähiöiden päiväkoteihin. Lisäksi työtilanteet muuttuvat, eikä pienten lasten paikka ole autossa. Lapsilla ja perheillä tulisi olla oikeus lähipalveluihin, päivähoitoon nivoutuu myös esiopetus ja koulu. Esiopetus ja koulu ovat omalla kylällä, joten olisi toivottavaa, että jatkuvuus on turvattu lasten tärkeimpien kehitysvuosien aikana alusta asti.

Lasten lukumäärä kasvaa tulevaisuudessakin Kurkimäen alueella. Päivähoito ei ole seurannut kaavoitusta tai muuttoliikettä. Kuopion kaupungin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 22.3.2018 käy ilmi, että pelkästään vuonna 2012 on laadittu kaavaan 40 uutta erillispientalotonttia. Lisäksi Kurkimäessä on käynnissä sukupolven vaihdos, jossa sekä uusiin että vanhempiinkin kiinteistöihin muuttaa lapsiperheitä. Tälläkin hetkellä uudella tonttialueella on rakentumassa kolme eri asuintaloa. Päivähoidon riittävyyttä ei ole kuitenkaan arvioitu kaavoituksen eri vaiheissa ja tilanne pahenee joka kerta enemmän, kun uusi perhe muuttaa Kurkimäkeen. Ja Kurkimäkeen muuttavat perheet ovat pääsääntöisesti aina lapsiperheitä.

Kuopion visio Hyvän elämän pääkaupungista ei toteudu tällaisella tavalla – palvelut eivät toimi vision tasoisesti ja lapset sekä perheet laitetaan eriarvoiseen asemaan. Tällaisella tavalla alueetkaan eivät kehity. Tontteihin tehdyt investoinnitkin valuvat hukkaan. Kaupungin strategian mukaan Kuopio on ympäristöltään ainutlaatuinen ja innostava – paras paikka lapsille. Tätä me kurkimäkeläisetkin juuri haluamme!

Tarvitsemme Kurkimäkeen isomman päiväkodin. Tilapäistä helpotusta kestämättömään tilanteeseen voisi tuoda Niiralan Kulman omistama kerhotila, jota voisi hyödyntää nopeastikin – tila on ollut tyhjillään, kun seurakunta luopui tiloista kesällä 2018. Tilassa on huomioitu jo esteettömyys, se sijaitsee koulukeskuksen vieressä ja se sopisi hyvin pienelle päiväkotiryhmälle. Tilasta on aikaisemmin puhuttu kaupungin nuorisopuolen ja asukastuvista vastaavien kanssa, mutta tulosta ei ole tullut. Tila voisi palvella päivisin päiväkotina ja iltaisin esimerkiksi nuoriso- ja yhdistystilana. Uusi päiväkoti taas turvaisi koulun ja oppilaiden tulevaisuuden tarvetta ja kokonaisuutena antaisi lisätilaa muillekin mahdollisuuksille. Iltapäiväkerho, nuoriso, esikoulu ja kirjasto tarvitsevat kaikki tiloja jatkossakin, kuten myös koululaiset.

Haluamme, että Kurkimäen palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti, kuitenkin reagoiden nopeasti. Me allekirjoittajat pyydämme tällä adressilla vastauksia Teiltä hyvät päättäjät – kuinka ratkaisemme yhteisen haasteemme? Kuinka turvaamme lapsillemme päivähoidon lähipäiväkotiperiaatteella?


Kurkimäen Kyläyhdistys Ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kurkimäen Kyläyhdistys Ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…