Kurun Yhtenäiskoulun oppilaille on järjestettävä väistötilat viipymättä. Kuruun on lisäksi rakennettava nopealla aikataululla pysyvä uusi yhtenäiskoulu.

Olemme erittäin huolissamme Kurun Yhtenäiskoulun tämänhetkisestä tilasta ja tulevaisuudesta.

Kurun yhtenäiskoulussa on todettu merkittäviä sisäilmaongelmia, jotka ovat aiheuttaneet oppilaissa ja koulun henkilökunnassa erilaisia oireita sekä runsaita poissa oloja koko syksyn ajan. Sisäilmatutkimuksissa on havaittu vahvoja mikrobilöydöksiä jokaisessa luokkatilassa ja oireita on raportoitu jokaiselta vuosiluokalta. Jokaisella peruskoululaisella on säilyttävä yhdenmukainen mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuuttaan ilman terveyteen kohdistuvia haittoja ja opettajille on taattava terveysturvallinen työympäristö.

Kurun Yhtenäiskoululle on Ylöjärven kaupungin suunnitelman mukaisesti tarkoitus tehdä saneeraus vuosien 2024 ja 2025 aikana. Koulu on kuitenkin A-Insinöörien tekemän selvityksen mukaan olosuhdearviointiluokitukseltaan yhden pisteen päässä heikoimmasta luokasta. Pisteet nousisivat heikoimpaan luokkaan, mikäli ilmanvaihtoa ei olisi syksyn aikana tehostettu. Lasten runsaan oirehdinnan ja henkilökunnan sairauspoissaolojen valossa ilmanvaihdon tehostaminen ei ole ollut riittävä toimenpide. Nykyisen koulurakennuksen saneeraaminen on verorahojen väärin käyttöä. Uuden koulun rakentaminen onkin tässä valossa välttämätöntä, eivätkä oppilaat tai koulun henkilökunta voi odottaa sen valmistumista kolmea vuotta nykyisessä koulurakennuksessa.

Lisäksi Ylöjärven kaupunginhallitus on äänestänyt vastikään Kurun yläkoulusta siten, että enemmistö äänesti siirtokelpoisen yläkoulun puolesta ja vähemmistö pysyvän yläkoulun puolesta. Muistutamme, että Kurussa tulee joka tapauksessa säilyttää yhtenäiskoulu, sillä lähikoulu on tärkeä osa yläkouluikäisten nuorten hyvinvointia heidän kehityskaaressaan. Lisäksi yläkoulun säilyminen on osa Kurun elinvoimaa.

Kurun koulun asiaa kaupungin päätöksentekoelimissä käsiteltäessä tulee huolehtia siitä, että päätöksiä tehdään erilaisista vaihtoehdoista huolimatta uudesta yhtenäiskoulurakennuksesta ja asiassa on toimittava mahdollisimman nopealla aikataululla kestämättömän sisäilmatilanteen vuoksi. Välittöminä toimina on järjestettävä asianmukaiset väistötilat koulun normaalin toiminnan turvaamiseksi.

 


Vanhempainyhdistys KiVa ry    Ota yhteyttä adressin tekijään