Kuvataiteen ammattikorkeakoulutus säilytettävä Lahdessa

Opetusministeriö esittää kuvataiteen koulutuslinjan lopettamista Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutista. 

Ministeriön lakkauttamisuhan perusteena on Taideinstituutin yksikön pienuus. Nelivuotisiin nuoriso-opintoihin valitaan sadoista hakijoista vuosittain vain 12 opiskelijaa. Ministeriö jättää huomioimatta, että lisäksi kuvataiteen koulutuslinjalla toteutetaan aikuiskoulutuksena myös täydentävää amk-tutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatissa toimiville kuvataiteilijoille kuvataiteen erityisopintoja. Kuvataiteen koulutusohjelmasta valmistuu itsensä työllistäviä ammattilaisia, jotka oman taiteellisen toiminnan ohella sijoittuvat kulttuurin kentällä moniin erilaisiin asiantuntijatehtäviin.

Lahden ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutuslinjan laatu ilmenee kiistämättömän korkeasta taiteellisesta tasosta. Historiaan syventymättä mainittakoon että pelkästään vuoden 2011 taidekilpailujen ensimmäisten palkintojen saajat muun muassa Ars Fennicasta, The Art of Baswaresta ja Salmelan kuvataidekilpailusta ovat valmistuneet kuvataiteilijoiksi Lahdesta. Taideinstituutista valmistuneita taiteilijoita on vuosittain esillä valtakunnallisten ammatillisten liittojen gallerioissa, arvostetuimmissa kotimaisissa näyttelyissä ja moni toteuttaa uraansa ulkomailla. 

Kuvataidealalla Lahden kuvataiteen koulutusohjelmalla on yleisesti tunnustettu ja arvostettu asema. Paikallisella tasolla kuvataiteella on sisällöllisesti merkittävä rooli myös muille erityisalojen koulutusohjelmille Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutissa. Muotoilunkin perusta on taiteessa.