KYLÄKOULUJEN PUOLESTA

KYLÄKOULU:

- On oppimisympäristö, jossa yksikään lapsi ei jää vaille huomiota. Opettajat ja koulun henkilökunta tuntevat kaikki toisensa ja lapsi uskaltaa pyytää neuvoa tai apua tarvittaessa.
- On paikka, jossa lapset saavat jatkaa lapsuuttaan pidempään välituntileikein, majojen rakentamisella metsiin, yhteisillä leikeillä, ikään kokoon tai sukupuoleen katsomatta. Kiusaaminen huomataan pienessä koulussa nopeasti ja siihen puututaan heti.
- On paikka, jossa oppilaiden vanhemmat tuntevat koulun henkilökunnan ja toinen toisensa. Yhteistyö koulun ja vanhempien välillä on hyvää.
- On paikka, joka kerää kyläläiset yhteen, juhliin, kokouksiin tai talkoisiin.

KYLÄ ILMAN KOULUA:
- Kylä ilman koulua ei ole täydellinen kylä
- Kylä ilman koulua ei houkuta lapsiperheitä rakentamaan kylään
- Kylä ilman koulua, ei kyläläisillä ole paikkaa missä kokoontua ja tutustua toisiinsa. Yhteisöllisyys katoaa, maaseutu autioituu.

Kertyykö kyläkoulujen lopettamisella niin suuria säästöjä, että sillä voidaan palkata pahoinvoivien oppilaiden koulunkäyntiavustajat, kuraattorit yms, kun suuremmassa koulussa kiusaamista on paljon enemmän.
Miksi maksatamme laman lapsilla, he ovat tulevaisuuden päättäjiä ja veronmaksajia. Jonain päivänä he päättävät meidän vanhusten asioista, haluammeko me silloin isoihin laitoksiin, pienkodin sijaan?

Tämä adressi kerää nimiä Äijön ja muiden kyläkoulujen puolesta, kyläkoulusta moni lapsi saanut hyvän koulupohjan elämään.

Katja Lahti-Röyskö, Äijön Koulun vanhempainyhdistyksen sihteeri

www.akvy.info

Äijönkoulun vanhempainyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Äijönkoulun vanhempainyhdistys voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko taiteilijoita kouluttaa nykyistä vähemmän?