Laajalahden ja Soukan lähikirjastot Espoossa turvattava!

Kahta Espoon lähikirjastoa Laajalahdessa ja Soukassa uhkaa lakkauttaminen. Syynä on kaupungin Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma, jonka varjolla säästöjä haetaan jo valmiiksi alibudjetoiduista asukkaiden palveluista.

Palveluja ja kirjastotoimea karsimalla aiheutetaan negatiivia oheisseurauksia. Kirjastopalvelut etääntyvät kauemmas asukkaista, lähipalveluperiaate romuttuu ja kirjastojen mahdollisuudet lukutaidon, lukemiskulttuurin ja demokratian edistämiseen heikkenevät. Erityisen kohtalokasta lähikirjastojen lakkauttamiset olisivat lapsille, lapsiperheille ja ikäihmisille. Lopulta Espoon kirjastotoimesta säästetty 1,1 miljoonaa näkyisi, hyvinvoinnin kaventuessa entisestään, paljon suurempina kuluja. Kaupunki tulee olla ihmistä varten ja palveluihin osoitettu raha on lopulta panostus eikä kuluerä.

Espoon kirjastotoimen johtajan mukaan Soukan ja Laajalahden kirjastojen rakennukset ovat huonokuntoisia ja Soukan kirjasto on hyvin esteellinen. Asiaa tarkastaneet tietävät, ettei Laajalahden kirjasto ole huonokuntoinen. Kirjastosiipi, alakerta mukaan lukien, saneerattiin täysin vuonna 2007 ja se on hyvässä kunnossa, vaikka edustaakin kaikessa kodikkuudessaan vanhaa tyyliä. Kirjastoa on myös näytetty eräälle kulttuurilautakunnan jäsenelle, joka on omin silmin todennut sen hyvän kunnon ja kiinnittänyt huomiota myös sen hyvään sisäilmaan. Laajalahden kirjaston huonokuntoisuuden väitettä on viljelty tarkoitushakuisesti tässä lakkautusuhan yhteydessä.

Soukan osalta esteettömyys on iso ongelma. Siksi Soukkaan pitääkin ensisijaisesti rakentaa uusi lähikirjasto tai hakea sille toimivammat tilat niin, ettei asukkaiden etäisyydet kirjastopalveluihin pitene.

Molempia lähikirjastoja käytetään runsaasti. Vuonna 2019 Soukan kirjastossa lainoja tehtiin noin 119 000 ja Laajalahden kirjastossa noin 51 000. Lasten kaunokirjallisuus oli lainatuinta molemmissa lähikirjastoissa.

Myös kolmatta kirjastoa, Pikkulaivan kirjastoa, ollaan lakkauttamassa sillä perusteella, että Kauppakeskus Lippulaivaan on valmistumassa uusi aluekirjasto. Välimatkaa tarkastellen uusi aluekirjasto tulee avautumaan onneksi varsin lähelle nykyistä Pikkulaivan kirjastoa, joten menetys on korvattavissa. Kritiikkiä tulee antaa kuitenkin uuden aluekirjaston sijainnista, sillä kauppakeskus ei välttämättä ole aluekirjastolle kaikista sopivin paikka kaupallisen ympäristön takia. Miten uuden aluekirjaston suunnittelussa on myös huomioitu tarvittavat tilat ja riittävä henkilökunta?

Kirjastojen lakkauttamiset on tulossa Espoon kaupunginvaltuuston käsittelyyn kulttuurilautakunnan ennakkoarvioinnin jälkeen. Vaadimme Laajalahden ja Soukan lähikirjastojen lakkauttamisaikeiden hylkäämistä sekä koko Espoon kirjastopalvelujen kehittämistä asukkaiden ja työntekijöiden näkemysten pohjalta eikä lyhytnäköiset, kalliit leikkaukset mielen päällä!