Lääkekannabis kipupotilaiden käyttöön

Me allekirjoittaneet vaadimme että kroonisesta, kovasta, sietämättömästä kivusta tai hermovauriosärystä kärsivät kipupotilaat saavat lääkekannabis-pohjaisia kipulääkkeitä (mm.Bedrocan, Sativex, Nabilone) kun niitä tarvitsevat, olkoonpa kivun syy mikä sairaus tahansa.

Vaadimme että niitä tulee olla mahdollisuus saada kaikilta Suomen kipupoliklinikoilta, julkisilta tai yksityisiltä. Lääkärin tulee suostua pyyntöömme saada edes kokeeksi näitä lääkkeitä, varsinkin jos kaikki muut lääkkeet on kokeiltu ilman että olisi saatu edes riittävä kivunlievitys ja ilman että meitä pakotetaan psykiatrin konsultaatioon omalla kustannuksellamme.

Depressiota ei voida pitää esteenä k.o. lääkkeiden määräämiselle, koska lähes kaikilla kipukroonikoilla on depressio juuri hoitamattoman tai huonosti hoidetun kivun takia.

Lääkelaitoksen tulee viipymättä palauttaa yksityislääkäreille oikeus kirjoittaa näitä lääkkeitä, minkä se eväsi joulukuun 2008 alkupuolella ilmoittamatta syytä julkisesti, sekä hyväksyä myös yksityislääkäreiden kirjoittamat reseptit.

Myös erityislupahakemus-menettely tulee poistaa ja Suomen terveydenhoitoviranomaisten tulee hankkia näille lääkkeille myyntilupa Suomessa tai sallia lääkefirmoille k.o. lääkkeiden maahantuonti rajoituksetta sekä dekriminalisoida yksityishenkilön harjoittama maahantuonti varsinkin jos on kyse oman sairauden hoidosta.
Suomen viranomaisten on noudatettava sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaa lakia "Potilaan oikeudet" sekä YK:n maakiintiö Suomen kohdalla tulee nostaa reaaliselle tasolle.
Yksikään kipupotilas ei saa byrokraattisten seikkojen takia jäädä ilman näitä lääkkeitä, mikäli lääketieteelliset kriteerit täyttyvät. Näinä pidämme esim. sitä että opiaattilääkkeet ja/tai epilepsialääkkeet eivät sovi potilaalle tai aiheuttavat sivuvaikutuksia.Meillä kipupotilailla tulee olla oikeus valita mitä lääkkeitä haluamme käyttää, mukaan lukien kannabis-pohjaiset kipulääkkeet.

Koska Suomi kuuluu Euroopan Unioniin, Suomessa pitää noudattaa tasa-arvoista politiikkaa muiden EU-maiden kanssa kannabispohjaisten lääkkeiden määräämismenettelyssä.

Haluamme saattaa päättäjien ja poliitikkojen tietoon sen, että tällä hetkellä tämä tasa-arvoisuus ei toteudu maassamme ja että suomalaiset kipupotilaat ovat epätoivoisessa tilanteessa verrattuna muiden eu-maiden potilaisiin, koska näitä lääkkeitä ei tällä hetkellä saa mistään, ei edes HUS:ista tai yksityiskipupoliklinikoilta.
Varsinkin keskussairaaloiden ja yliopistosairaaloiden kipupoliklinikoille tulee saattaa mahdollisuus ottaa kannabispohjaiset kipulääkkeet käyttöön myös muille kuin multippeliskleroosi- tai syöpäpotilaille.
Tasa-arvoinen mahdollisuus käyttää kannabispohjaisia lääkkeitä pitää suoda kaikille kipupotilaille asuinpaikasta, varallisuudesta tai sairaudesta riippumatta. Vaadimme Kelan korvausta kannabispohjaisille lääkkeille. Mikäli Kela ei korvaa, vaadimme että kotikuntamme sosiaalitoimisto tai muu instanssi korvaa lääkekustannukset, koska niiden hinta ei saa olla esteenä.
Korvaus tulee antaa kaikillle niille, jotka joutuvat käyttämään näitä kallita lääkkeitä, tuloista riippumatta.

Kaikilla kipupotilailla tulee olla oikeus kivuttomampaan elämään ja parempaan elämänlaatuun, mikä kannabispohjaisilla lääkkeillä on mahdollista. Tämän tavoitteen saavuttaminen ei saa olla kiinni byrokratiasta eikä viranomaismenettylystä.

Vetoamme tässä myös YK:n ihmisoikeuslakiin, jota myös Suomi on sitoutunut noudattamaan.