Laitoshuoltajat pois palkkakuopasta!

Laitoshuoltajan työ on tärkeää. Esim. leikkauksia sairaaloissa ei voitaisi tehdä, jos ammattitaitoinen laitoshuoltaja ei ole salia siivoamassa.

Suomalainen laitoshuoltajakoulutus ja hygienia ovat huipputasoa. Monessakin kehittyneessä maassa siivoojan ammattitaito ja yleinen puhtaus on ala-arvoista. Laitoshuollon välineet ja aineet kehittyvät koko ajan, ei siis riitä, että on joskus 80-luvulla käynyt kurssin. Ammattitaitoa on vaalittava,  hyvistä laitoshuoltajista on suoranainen pula. Laitoshuoltajan työ on monipuolista, vaihtelevaa, mielenkiintoista. Kuntokin pysyy fyysisessä työssä yllä, ja sairauspoissaoloja on tältä osin vähemmän, kuin vaikka istumatyöntekijöillä. Toisaalta, työ on vaativaa niin henkisesti kuin fyysisestikin, ei siihen kaikki pysty. Työ on pitkälti toistotyötä, nivelet ovat kovilla. Ammattitaitoon kuuluu myös ergonomian tuntemus, esim. selän kuormituksen välttämiseksi, on tiedettävä oikeat työasennot. Oman lisänsä tuovat henkilöstökulut säästämisestä johtuva kiire, kaikenlaiset eritteet, infektioille altistuminen ym. Sairaanhoitajat eivät voi laitoshuoltajaa korvata, heillä ei ole aikaa eikä ammattitaitoa kyseiseen työhön. Heidän koulutuksessa vain sivutaan eritesiivous, mutta useimmiten käytännössä ovat aivan ulapalla, kun jotain tarvitsisi oikeasti tehdä.

 Laitoshuoltajan täytyy tuntea monta alaa. Täytyy tuntea kemiaa, bakteriologiaa, psykologiaa, olla taloudellinen, tehokas, osata käyttää erilaisia koneita ja etsiä vikoja, tuurata kiinteistönhoitajaa, putkimiestä, tietää elintarvikehygieniasta (ruuan jakelu potilaille), sairauksista, ym.

Ammattitaitoisen laitoshuoltajan palkan tulisi aina ja joka tilanteessa alkaa vähintään numerolla 2 ja vaativissa kohteissa kuten sairaaloissa, hipoa lähelle 3:a!

 

Luovutan adressin JHL:lle,  työnantajaosapuolelle sekä hallitukselle.


Anita Urhonen-Kiveinen    Ota yhteyttä adressin tekijään