Helpotusta lannanpolttoa koskeviin säädöksiin

Elämme aikaa, jolloin vaihtoehtoisten energian- ja lämmöntuotantomuotojen löytyminen ja käyttöönotto on ensisijaisen tärkeää. Samaan aikaan useat hevostallit painiskelevat lantaongelman kanssa; kutteripurulanta ei kelpaa viljelijöille, omaa peltoalaa ei ole riittävästi ja kuljettaminen kompostointilaitoksille aiheuttaa mittavia lisäkustannuksia ja usein pitkiä kuljetusmatkoja.

Polttoaineluokituksen mukaan lanta luetaan uusiutuviin polttoaineisiin, biomassaksi. Kuitenkin Suomen lainsäädäntö estää lannan taloudellisesti järkevän polttamisen, koska lannanpolttoon sovelletaan samoja säädöksiä kuin jätteenpolttoon. Useissa muissa Euroopan maissa lannan polttaminen on mahdollistettu ja sillä tuotetaan lämpöä tallien, maneesien ja rakennusten lämmittämiseen. Kylmässä pohjolassa tätä pääosin puuta ja turvetta sisältävää polttoon erinomaisesti soveltuvaa materiaalia sen sijaan kuljetetaan luonnonvaroja tuhlaten pitkiä matkoja jatkokäsittelyyn.

Allekirjoittamalla adressin olet mukana vaatimassa helpotusta lannan polttoa koskeviin säädöksiin. Lannan polttaminen tulisi mahdollistaa lainsäädännöllisesti joko tilakohtaisissa tai alueellisissa polttolaitoksissa. Edistämällä biomassan käyttöä energian- ja lämmöntuotannossa voimme vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Lue nettikirjoitus aiheesta