Lapsille turvallinen koulutie Lohjalla

Lapsille turvallinen koulutie Lohjalla

Teiden vaarallisuusluokitukset tarkistettava!  

Lohjan kaupungin järjestämä koulukuljetus myönnetään esi- tai perusopetuksen oppilaille, jos koulumatka on 0-4 luokkalaiselle yli 3 kilometriä tai 5-9 luokkalaiselle yli 5 kilometriä. Tämän lisäksi kuljetusoikeus voidaan myöntää, mikäli koulutie on joiltain osin vaarallinen tai koulumatka katsotaan oppilaalle muuten vaikeaksi tai rasittavaksi.

Lohjan kaupunki on päättänyt ottaa käyttöön 1.8.2017 alkaen niin sanotun Koululiitujärjestelmän, jonka avulla arvioidaan koulumatkojen vaarallisuutta. Vaaralliset tieosuudet velvoittavat kaupungin järjestämään maksuttoman koulukyydin lapsille. Teiden vaarallisuutta arvioi koululiitujärjestelmän pohjalta Lohjan kaupungin oma turvallisuustyöryhmä, jonka muodostavat opetuksen, varhaiskasvatuksen, teiden ylläpitäjän, poliisin ja logistiikkayksikön edustajat. Teiden vaarallisuuden arvioinnin perustana on valtakunnallinen Koululiitu-järjestelmä. Koululiitu on vain yksi menetelmä arvioida koulukuljetuksen tarvetta. Työryhmän tulisi huolellisesti tutustua vaarallisilla teillä vallitseviin olosuhteisiin paikan päällä ja ottaa huomioon viranomaisten (poliisi, palokunta) sekä paikallisten näkemys teiden vaaroista.

Koululiitujärjestelmän käyttöönoton jälkeen monet ennen vaaralliseksi luokitellut tiet tulevat yhtäkkiä ”turvallisiksi”. Useat vaara 1.luokkalaisille luokitellut tiet ovat kapeita, ei kevyenliikenteen väylää, ei piennarta, ei riittävää näkyvyyttä turvalliseen tien ylitykseen, eikä valaistusta. Esimerkiksi Karstuntie on ennen luokiteltu vaaralliseksi 0-6 luokkalaisille. Koululiitujärjestelmän myötä vaarallisuus vähenee huomattavasti (vaara 1. ja 2.luokkalaisille) etenkin Karstun koulun kohdalta jossa koululaiset juuri liikkuvat. Karstuntie on kapea, mutkainen ja mäkinen, eikä piennarta turvalliseen kulkemiseen ole. Näkyvyyttä ei ole turvalliseen tien ylittämiseen. Ajonopeudet ovat huomattavan suuria. Valaisematon tie tuo lisää vaaraa pienille koululaisille. On lasten kannalta kohtuutonta muuttaa tien vaarallisuusluokitusta. Karstuntie ei ole ainut vaarallinen tie Lohjalla.

Lohjan kaupungin tulisi huomioida lapsiperheet tarjoamalla hyvä arki. Sen keskeinen tekijä on lasten turvallisuus. Lohjan kaupunki on mukana Unicefin lapsiystävällinen kunta -ohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina. Heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.

Lohjan kaupungin tulisi taata lapsille turvallinen koulumatka, asuinpaikasta riippumatta. Turvallinen koulutie on lapsen oikeus! Lapsien turvallisuudesta tinkiminen ei ole oikea paikka säästää.

Vaadimme, että Lohjan kaupunki tarkistaa kaikkien kouluteiden vaarallisuusluokitukset viranomaisten (Poliisi ja Palokunta) kanssa, sekä käy keskustelun lasten turvallisuuden hinnasta ja varaa riittävät rahalliset resurssit koulukuljetusten järjestämiseksi. Lapsille tasavertaisen turvallinen koulutie!

Allekirjoittamalla adressin osoitat tukesi lasten turvallisemman koulutien puolesta.

Adressi luovutetaan Lohjan kaupunginvaltuuston edustajille 18.8.2017.

Kiitäen Karstun koulun vanhempainyhdistys


Karstun koulun vanhempainyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )