LASTEN OIKEUDET VOIMAAN SUOMESSA!

YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS TÄYTTÄÄ 30 VUOTTA TÄNÄÄN

Suomi hyväksyi kansainvälisen lapsisopimuksen osaksi lainsäädäntöämme vuonna 1991.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artikla 1 momentti säätää:  

”Kaikissa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ENSISIJAISESTI otettava huomioon lapsen etu.”

Jo olisi korkea aika, että maahanmuuttovirasto  ryhtyisi soveltamaan Suomen ratifioimia lapsen oikeuksia sopimuksen mukaisesti,

Kun lapsella ja hänen vanhemmallaan on vireillä turvapaikka- ja oleskelulupa-anomus saada jäädä Suomeen, määrää migri, jollei vanhempi ole esittänyt riittäviä perusteita saada jäädä Suomeen, että heidän kaikkien, myös lapsien,  on poistuttava Suomesta, huolimatta siitä, että kokonaisharkinnan tulisi johtaa siihen, että on lapsen edun mukaista saada jäädä Suomeen vanhempiensa kanssa, kun

  • lapsi on syntynyt Suomessa ja täällä saanut yhteiskunnallista huolenpitoa, jota hän ei vanhempansa kotimaassa voi saada,
  • lapsi Suomessa asteen päivähoidossa on saanut oppia meidän kulttuuria ja sosiaalista sopeutumista, mutta ei ole saanut  vastaavaa oppia vanhempien kotimaan olosuhteista, 
  • lapsi täällä on aloittanut koulunkäynnin maailman parhaimpiin kuuluvassa järjestelmässä ja hän on oppinut lukemaan ja kirjoittamaan, mutta jolle vanhempien kotimaan aakkoset ovat jääneet tuntemattomiksi,
  • lapsi on onnistunut pääsemään lukioon, mutta vanhempien kotimaahan käännyttämisen jälkeen ei voi saada vastaavaa koulutusta, koska hän ei osaa kieltä ja  koska perheellä ei ole varaa saada hänet opiskelemaan edes mitä ahdasmielisimmässä koulussa.

Maahanmuuttoviraston pitäisi lopettaa suhtautumisen lapseen, ikään kuin hän olisi vanhempiensa matkalaukku, joka seuraa omistajaansa. 

Perheen hakiessa oikeutta jäädä Suomeen,  olisi ENSISIJAISESTI harkittava, mikä ratkaisu on LAPSEN EDUN MUKAISTA ja sen mukaisesti myös päättää, miten vanhempiin suhtaudutaan.


varatuomari Leo R. Hertzberg    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä varatuomari Leo R. Hertzberg voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö kansanedustajien palkkaa nostaa?