LÅT AMINA HA KVAR SIN PAPPA!

Kära medmänniskor, läs texten!

 

Migrationsverket har gjort det igen. Tagit ännu ett felaktigt beslut!  

 

Migrationsverket har beslutat att verkställa utvisningen av Aminas pappa, Souhail. Detta beslut har han fått från sin tredje negativa asylansökan efter 8 år i Finland. De gav även honom tre års inreseförbud i hela schengenområdet.

Souhail har nu ansökt om uppehållstillstånd pga familjeband och är inte asylsökande längre men asylbeslutet väger tyngre än alla andra beslut och ansökningar. Migrationsverket kommer inte ens hinna behandla hans och familjens ansökan om familjeband innan han måste lämna Finland.

Polisen ringde förra veckan och vill att vi nu bokar en biljett åt honom tillbaka till Marocko så fort som möjligt.                                           

Amina är väldigt fäst vid sin pappa och dessutom sjuk, så hon behöver all extra omvårdnad och kärlek han ger henne varje dag. Dessutom skulle en utvisning göra så det blir väldigt svårt för Souhails fru Lina att fortsätta sina närvådarstudier och sitt jobb. Linas två söner skulle även de bli väldigt ledsna om Souhail utvisas eftersom de har fäst sig vid honom och har en stor trygghet att han finns där när de kommer hem. 

För Souhail som först blivit tvungen att i 8 år vänta på sina asylbeslut och sedan få negativa svar gång på gång är det väldigt påfrestande både psykiskt och fyskist. Att nu även behöva vänta 3 år för att eventuellt få komma tillbaka till Finland och sin familj är det ju nu ännu svårare. Det är inte enbart Souhail som blir lidande av detta beslut utan även hans lilla dotter Amina, hans fru Lina och hennes söner. 

 

Vi måste nu ge vårt stöd till familjen och hjälpa dem att få ha kvar sin pappa och make! 

Vänligen skriv under.

TACK!

 

Suomeksi

 

Hyvät ystävät, lukekaa kirjoitus.

Migri on tehnyt sen jälleen. Mielestämme täysin väärän päätöksen.

Migri on päättänyt toteuttaa Aminan isän Souhailin karkoituksen. Tämä päätös tuli, kun hän sai kolmannen negatiivisen päätöksen turvapaikkahakemukseen 8 vuoden Suomessa olon jälkeen, sen lisäksi hän sai kolmen vuoden maahantulokiellon schengenalueelle.

Souhail on nyt hakenut oleskelulupaa perhesyistä eikä ole turvapaikan hakia enään, mutta turvapaikkahakemuksen päätös painaa enemmän kuin muut päätökset ja hakemukset. Migrillä ei tule olemaan aikaa edes käsitellä hänen ja perheen hakemusta perhesiteisiin liittyvää hakemusta ennen kuin hänen täytyy poistua Suomesta.
Poliistista otettiin yhteyttä viime viikolla ja ilmoittivat että heidän on varattava lentolippu Marokkoon mahdollisimman pian. Heidän tytär Amina on sairas ja erittäin kiintynyt isäänsä. Ja Amina tarvitsee erikoisen paljon huolenpitoa ja rakkautta jota hänen isänsä antaa Aminalle.
Sen lisäksi Souhailin karkoitus tarkoittaa, että hänen vaimonsa Linan olisi lähes mahdoton jatkaa lähihoitaja opiskeluja sekä olemaan työelämässä.
Karkoitus tulisi vaikuttamaan myös Linan kahteen poikaan, jotka ovat kiintyneet Souhailiin ja kokevat suurta turvallisuutta kun Souhail on ottamassa heitä vastaan kun he tulevat koulusta kotiin.
Souhailin piti odottaa turvapaikkapäätöksiä 8 vuotta, ja saadessaan aina negatiivisen päätöksen oli erittäin raskasta aikaa odottaa sekä psyykkisesti ja fyysisesti, ja sen lisäksi että hän joutuisi odottamaan vielä 3 vuotta paluuta suomeen perheensä luokse tekee vielä asiasta vielä raskaammaksi. Ei ainoastaan Souhaili, vaan myös pieni tytär Aminan ja hänen vaimonsa Lina ja Linan kaksi poikaa tulevat kärsimään tästä päätöksestä.

Meidän täytyy nyt antaa kaikki tukemme perheelle ja auttaa että saavat pitää isänsä ja aviomiehen.

Kiitos!

 

In English 

 

Dear fellow human beings, read the text!

 

Migri has done it again. Made another wrong decision!

 

Migri has decided to deport Amina's father, Souhail. This decision he received from his third negative asylum application after 8 years in Finland. They also gave him three years entry ban in the entire Schengen area.

Souhail has now applied for a residence permit due to family ties and is no longer seeking asylum, but the asylum decision weighs heavier than all other decisions and applications. Migri will not even look at his and his family's application for family ties before he has to leave Finland.

The police called last week and want us now to book a ticket for him back to Morocco as soon as possible.

Amina is very attached to her dad and also sick, so she needs all the extra care and love he gives her every day. In addition, if they make him go back, it would make it very difficult for Souhail's wife Lina to continue her undergraduate studies and her job. Lina's two sons would also be very sad if Souhail is forced to go because they have attached themselves to him and have a great security that he is there when they come home.

For Souhail who first had to wait eight years for his asylum decisions and then get negative answers again and again, it is very stressful both mentally and physically. Now that he also have to wait 3 years to possibly get back to Finland and his family is even harder. It is not only Souhail who suffers from this decision, but also his little daughter Amina, his wife Lina and her sons.

 

We must now give our support to the family and help them to keep their father and husband!

Please sign.

THANKS!

 

73286526_686201341903036_8488705176360714240_n.jpg

75233615_1746011588865825_7215096100053581824_n.jpg

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mariana Envik voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Onko oikein, että asevelvollisuus koskee vain miehiä?