Lauri Törnin upseerinarvon palauttamisen puolesta.