Lauritsalan lukio on säilytettävä


Tänä keväänä ollaan tekemässä päätöksiä Lappeenrannan lukiokoulutuksen järjestämisestä. Suunnitelmissa esitetään taloudellisimpana vaihtoehtona Lauritsalan ja Joutsenon lukioiden lakkauttamista. Lyseon ja Kimpisen lukiot säilyvät esityksen mukaan.


Lappeenranta-strategian 2012 yhtenä päätavoitteena on ”vetovoimainen asuinympäristö”. Tämä tarkoittaa, että myös alukeskuksia kehitetään samanveroisina asuin- ja palvelupaikkoina kuin keskustaa. Lauritsalan aluekeskuksen kehittämistyö on kaupunginvaltuuston aloitteesta meneillään.


Koulutuspalvelut ovat olennainen osa aluekeskusten palveluja. Lauritsalan seudun ja vanhan Lappeenrannan itäosien elinympäristön vetovoimaisuus kärsisi merkittävästi Lauritsalan lukion lakkauttamisesta. Vaadimme, että lukioratkaisuissa otetaan huomioon kaupungin strategia.


Kasvatus- ja opetustoimen laatukriteeteissä todetaan, että koulutilojen tulee olla ”muunneltavia ja joustavia”, minkä perusteella Kimpiseen ja Lyseoon ei voida ottaa yhteensä yli 1000 opiskelijaa. Viidensadan opiskelijan suunnitelmat ovat karkeasti ylimitoitettuja ja pyöristyksiä ylöspäin siitä, mitä tiloihin todellisuudessa järkevästi eri mittausten perusteella mahtuu.


Lukioiden osuus kasvatus- ja opetustoimen menoista on 9 %. Keskimääräiset oppilaskohtaiset kustannukset lukioissa ovat satoja euroja pienemmät kuin peruskouluissa. Jotta hyvä ja laadukas opetus voidaan järjestää Lappeenrannan lukioissa, tulee säästökohteita etsiä muualta kuin toisen asteen yleissivistävästä koulutuksesta tai lukioiden pienentämisestä ja lakkauttamisesta.

 

 

Vastustamme ehdottomasti Lauritsalan lukion lakkauttamista!


Lauritsalan lukio on tärkeä Lauritsalalle. Se on yhteiskoulun perintönä edelleen Lauritsalan oma koulu, jonka menettäminen vaikuttaisi negatiivisesti alueen identiteettiin ja vetovoimaisuuteen.

Lauritsalan lukiossa on säilynyt oppilaslähtöinen, innovatiivinen ja toisista huolehtimisen henki. Koulumme oppilaat pitävät opettajia ammattitaitoisina ja inhimillisinä. Käynnissä oleva kansainvälinen, EU:n tukema laaja Comenius-projekti on entisestään lisännyt oppilaiden ja opettajien yhteistyötä.

Lauritsalan lukiossa on pidetty arvokkaana niidenkin nuorten oikeutta lukio-opintoihin, joiden arvosanat eivät peruskoulun 9. luokalla ole parhaiden joukossa tai jotka eivät ole vielä ehtineet kypsyä valitsemaan ammattialaansa. Lauritsalan lukiosta he ovat lähteneet ylioppilaina, ja monet heistä ovat saaneet aikaan hienoja asioita taiteessa, tieteessä, urheilussa tai politiikassa.

Lauritsalassa on vuosien työstä saatu kokemus ja pätevyys aikuislukion ja kaksoistutkinnon hallinnoinnista ja opetuksesta.

Lauritsalan koulukeskuksessa tehtiin pari vuotta sitten remontti, jossa tiloja kunnostettiin nimenomaan lukion käyttöön. Lauritsalan lukiolla on kaupungin moderneimmat tilat: luokkien lisäksi mediateekki oppilaille tarkoitettuine työtiloineen, hissi liikuntarajoitteisia oppilaita varten, uudenaikainen näyttämötekniikka urheiluhallissa.

Vaadimme, että Lauritsalan lukio on säilytettävä ja sen toiminta turvattava!


Lauritsala koulun ja lukion tuki ry, meiankoulu.lauritsala@wippies.fi    Ota yhteyttä adressin tekijään