Lautturinkadun päiväkoti on säilytettävä!

Me Lautturinkadun päiväkodin vanhempainyhdistyksen jäsenet olemme huolissamme päiväkodin joutumisesta alustavalle Turun päiväkotien säästölistalle ja mahdollisesti lopetettavaksi syksyn 2015 aikana.

Suurin huolenaiheemme ovat Lautturin lapset: mihin heidät laitetaan, jos päiväkoti suljetaan? ”Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää” (Laki lasten päivähoidosta11§). Hirvensalossa on jo nyt suuri määrä lapsia jonottamassa hoitopaikkaa eli vapaita hoitopaikkoja ei löydy saarelta. Syvälahden koulun ja uuden päiväkodin rakennushanke on lykkääntynyt eli Lautturin 50 lapselle ei ole uuttakaan paikkaa tiedossa.

Lasten kuljettaminen hoitoon saaren ulkopuolelle lisäisi entisestään Hirvensalon liikenneruuhkia. Olemme sitä mieltä, että Lautturinkadun päiväkodin lakkauttaminen tässä tilanteessa on mahdoton ajatus.

Lakkautusuhan alle joutumista ei mielestämme voi perustella säästösyillä, sillä päivähoidon kustannukset lasta kohden ovat Pikisaari/Haarla-alueella tilastojen mukaan Turun pienimpiä. Päiväkoti sijaitsee omalla tontillaan, eli kyse ei ole kalliista vuokratiloista. Päiväkodin rakennukset ovat terveitä; henkilökunta tai lapset eivät ole sairastelleet, ja muista päiväkodeista on jopa siirretty allergiaoireista kärsiviä lapsia Lautturiin. 

Turku on kaavoittanut Hirvensaloon uusia omakotitalo-alueita ja aluetta markkinoidaan lapsiperheystävällisenä. Alueen yleinen kehittäminen on kuitenkin ristiriidassa lapsiperheiden palveluihin kohdistuvien  säästötoimenpiteiden kanssa: ensin lakkautettiin Särkilahden koulu ja nyt ollaan sulkemassa saaren pohjoisosan ainoaa päiväkotia. Palveluiden supistaminen ja perheiden valinnanmahdollisuuksien kaventaminen laskee alueen haluttavuutta lapsiperheiden silmissä.

”Päivähoidon tulee tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö” (Laki lasten päivähoidosta 2 a §). Lautturinkadun päiväkoti täyttää lain edellyttämät vaatimukset laadukkaalle päivähoidolle. Päiväkodin pieni koko ja työlleen koko sydämestään omistautunut henkilökunta luovat lapsille turvallisen, kodinomaisen kasvuympäristön. Pieni yksikkö mahdollistaa myös tiiviin yhteisöllisyyden. Päiväkodin vanhempainyhdistys on toiminut aktiivisesti jo vuosikymmeniä, ja Lautturin tarhavaari ja muu naapurusto ovat mukana niin päiväkodin arjessa kuin juhlassa.

Me allekirjoittaneet koemme, että Lautturinkadun päiväkoti tukee kiireettömällä ja kodinomaisella toiminnallaan parhaalla mahdollisella tavalla perheiden kasvatustehtävää hektisessä nykymaailmassa, ja esitämme siksi päiväkodin poistamista lakkautettavien päiväkotien listalta.

 

 

 

 

 

 

 

 


Lautturinkadun päiväkodin vanhempainyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään