Lehtivuoren alue säilytettävä luontokohteena ja lähiluontopalveluna

Lisäys 11.5.2024: adressi ja siihen liittyvä perustelu toimitetaan Lempäälän kuntaan sähköisesti 12.5.2024 ja tulostettuna 13.5.2024.  Vielä 11.5.2024 lisätyt allekirjoitukset tulevat mukaan. Kiitos kaikille aktiivisuudesta. Tämän aikana on ilmennyt paljon uusia seikkoja vetoomuksen tueksi. ( mm. liito-oravahavainnot). 

Me allekirjoittaneet vetoamme, että Lehtivuoren alueen kaavoitus 1200 - 1600 asukkaan kaupunkipientalo- ja kerrostaloalueeksi keskeytetään. Esitämme, että Lempäälä selvittäisi mahdollisuudet muuttaa koko alue luonnonsuojelualueeksi tai vähintään jättää se kokonaisuudessaan asukkaiden lähiluontopalveluksi osana Sääksjärven osayleiskaavan laadintaa. Vetoamme, ettei rakentamisella tuhota alueen omaleimasta luontoa. Kivikoiden, lähteiden, jalopuumetsien, järvien ja lampien valmistus on lopetettu; ne ovat korvaamattoman arvokkaita.

Lehtivuoren ympäristön asukkaille koko alue on tärkein ja ainoa helposti saavutettava lähiluonto, jossa liikutaan omaehtoisesti paljon ympäri vuoden. Se tarjoaa turvallisen, hyvin rajatun ulkoilualueen kaikenikäisille käyttäjille. Tässä todisteena  asukkaiden itse tekemä sekä kesä- että talviaikainen usean kilometrin polkuverkosto ja maastopyöräverkosto. Alue on myös ekologinen käytävä kahden järven välillä ja alueella on mm. monipuolinen linnusto. Alue on ollut lapsille jo usean sukupolven ajan suuri luontoseikkailukohde ja vielä mummuikäisille hyvä kuntoilu- ja hyötyliikunta-alue. Luonto tarjoaa myös koirille monipuolisen luonnon "koirapuiston". Se on myös helposti saavutettavissa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen avulla. Alueen lähiluontopalveluita ei voi korvata esimerkiksi Birgitan polun muilla osilla tai Höytämöjärven itäpuolen alueilla.


Lempäälän Sääksjärven Lehtivuoren alue, kooltaan n. 1 km x1 km, on kahden järven, Höytämöjärven ja Iso-Kyynärön, Ruskontien ja Paunun asuinalueen rajaama alue. Lehtivuori on hieno esimerkki ns. kalottivuoresta ja yksi kolmesta Lempäälässä olevasta paikasta, joka on ollut meren pinnan yläpuolella jääkauden jälkeen. (Lähde: Sääksjärvi - Portti Lempäälään). Sieltä löytyy paljon merkkejä Yoldian meren rannoista. Koko alue on luonnoltaan hyvin monipuolinen. Sen puustoa ja kasvillisuutta, jossa on useita lehtomaisia osia, kuvataan harvinaislaatuiseksi Pirkanmaalla.  Alueella on paljon suuria siirtolohkareita, joista Hirvi-Simunan luola on suojeltu muinaismuisto, pirunpeltoja ja muita kivilouhikoita. Alueella on myös mm. suojeltuja jalopuumetsiköitä. Molempien järvien läheisyydessä on lähteitä.


Suunniteltu rakentaminen tuhoaisi noin puolet alueen luonnosta ja sijoittuisi mm. pirunpeltojen päälle, jotka ovat vanhassa kaavassa merkitty suojeltaviksi (korjaus 19.4.2024 ei ole suojeltu; vanhassa kaavassa on niiden läheisyydessä suojelluksi merkittyjä paikkoja, joita ei ole pystytty täsmentämään). Se myös katkaisisi luontoyhteyden järvien väliltä ja pidentäisi alueen asukkaiden etäisyyttä jäljelle jäävästä osasta niin, ettei sitä enää voisi kuvata lähiluonnoksi. Rakentaminen nelinkertaisi jäljelle jäävän luonnon rasituksen ja todennäköisesti aiheuttaisi herkän ja arvokkaan jäljelle jäävän luonnon ylikulumisen ja tarpeen sen käytön rajaamiselle.

Lisätietona 11.4.2024: Alueelle kaavailtu rakentaminen olisi suurelta osin tiivistä rakentamista ja mm. kerrostaloja ja kaupunkipientaloja. Ei siis esimerkiksi Paunun alueen kaltaista pientaloaluetta. 

Kaikki oheiset valokuvat ovat alueelta, joka olisi jäämässä kaavoitetulla alueella rakentamisen alle. (lisäys 10.4.2024)

20210706_Lehtivuoren_länsireuna_lehmukset_Pirkko_Harsia.jpg

20230506_Lehtivuori_kivi_pirkko_harsia.jpg 20230506_Lehtivuori_polku_pirkko_harsia.jpg


20210706_Lehtivuori_pirunpelto_Pirkko_Harsia.jpgPirunpelto_hirvitie_Seppo_harsia.jpgSimunan_kivet_seppo-harsia.jpgpirunpelto_pohjoinen_seppo_harsia.jpg

Linkkejä kaavoitusaineistoihin: 1103 Lehtivuoren asemakaava ja asemakaavan muutos - Lempäälä (lempaala.fi)

12020 Sääksjärven osayleiskaava - Lempäälä (lempaala.fi)

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Pirkko Harsia näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…