Leppävaaran montessoriopetus säilytettävä

Espoon kaupunki suunnittelee montessoriopetuksen lakkauttamista Ruusutorpan koulusta Leppävaarasta. Ehdotuksen perusteluna on, että montessoriopetus vaikeuttaisi yleisopetuksen oppilaiden mahtumista lähikouluunsa. Näin ei kuitenkaan ole. Ehdotusta on vaikea ymmärtää, sillä se ei palvele kenenkään etua: ei Espoon, Leppävaaran, Ruusutorpan koulun eikä etenkään montessoriluokkien oppilaiden.

Montessoriluokkien nykyisten ja tulevien oppilaiden huoltajat ovat perustaneet tämän adressin vastustaakseen montessoriopetuksen lakkauttamista Ruusutorpan koulussa. 

Vastustuksen pääasiallisina perusteluina on, että:

-Ehdotuksen valmistelussa ei ole kuultu koulun oppilaita eikä heidän huoltajiaan. Lapsen edun sekä hyvän hallinnon periaatteen mukaista on kuulla lasta itseään häntä koskevissa päätöksissä.

-Montessoriluokilla saavutetaan hyviä oppimistuloksia, työrauha on niissä hyvä ja yhteistoiminnallinen työtapa kasvattaa lapsia suvaitsevaisuuteen. Lapsilta ei saa viedä oikeutta jatkaa hyväksi havaittua oppimispolkuaan ilman erittäin painavia perusteita. 

-Montessoriopetus on toiminut Leppävaarassa jo yli 30 vuotta. Vuosien aikana kouluun on kertynyt runsaasti pedagogiikan tietotaitoa sekä pedagogiikan mukaista oppimisvälineistöä. Ruusutorpan koulu on tunnettu montessorikouluna ja siellä järjestetään myös montessoriohjaajakoulutusta. On suurta tuhlausta romuttaa vuosien aikana rakennettu ja hyvin toimiva kokonaisuus.

-Väite, jonka mukaan montessoriopetus on muiden oppilaiden kouluun mahtumisen esteenä, on kestämätön. Ruusutorpan koulun muiden alaluokkien ryhmäkoot ovat pieniä, reilusti alle maksimikoon, eli kouluun mahtuu lisää oppilaita ilman montessoriluokkien lopettamista. Montessorioppilaat eivät myöskään ole muita väljemmissä tiloissa. Koska Ruusutorpan koulu on monille montessoriluokkien oppilaista lähikoulu, ei lakkautuspäätös lisää merkittävästi koulun oppilaspaikkoja.

-Lakkautuspäätös on alueellisen tasa-arvon vastainen, sillä Ruusutorpan koulu on montessoriluokkien ansiosta ainoa vaihtoehtoista pedagogiikkaa tarjoava koulu, joka ei sijaitse Etelä-Espoossa. Leppävaaran hyvien liikenneyhteyksien vuoksi se palvelee varsinaisen Leppävaaran alueen lisäksi laajalti Keski- ja Pohjois-Espoota.

-Montessoriopetuksen lopettaminen ei aiheuta kaupungille säästöjä, pikemminkin päinvastoin, sillä koululuokkien alasajo ja koulun uudelleenorganisointi aiheuttaa kuluja.

YK:n lasten oikeuksien julistuksen kohdan 7 mukaan ”Lapsen koulutuksesta ja ohjauksesta vastuussa olevien on johtavana periaatteena pidettävä lapsen parasta”. Mielestämme montessoriopetuksessa Ruusutorpan koulussa olevan lapsen parhaaksi on kiistattomasti hänen kasvuympäristönsä turvaaminen, eikä tutun ja turvallisen yhteisön hajottaminen. Lisäksi uuden opetussuunnitelman ”keskeisinä tavoitteina on vahvistaa oppilaan aktiivisuutta, lisätä opiskelun merkityksellisyyttä ja mahdollistaa onnistumisen kokemukset jokaiselle oppilaalle.” Montessoripedagogiikka painottaa kaikkea edellä mainittua, joten Espoon tulee mieluummin lisätä montessoriopetuksen määrää kuin siirtää olemassa olevia yksiköitä vastuuttomasti ja huonoin perustein.  

Me allekirjoittaneet vastustamme suomenkielisen opetuslautakunnan käsittelyyn 14.2.2018 tulevaa ehdotusta, jonka mukaan montessoriopetus lakkautettaisiin Ruusutorpan koulussa.      


Mia Syysnummi - montessoriäiti, järjestöjohtaja    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Mia Syysnummi - montessoriäiti, järjestöjohtaja voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tuleeko korkeakoulutuksen olla maksutonta?