Lepsämän kyläkoulun säilyttämisen puolesta!

Me allekirjoittaneet vaadimme Lepsämän kyläkoulun säilyttämistä.    

Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelmasta käy ilmi, että kunta on suunnitellut useiden kyläkoulujen lakkauttamista, myös Lepsämän koulun, vaikka koulussa on yli 260 oppilasta. Lepsämän kyläkoulu on lakkautettavien koulujen listalla, mikäli sen oppilasmäärä vähenee. Lepsämän kylän keskellä sijaitsevan kyläkoulun oppilasmäärää on suunniteltu pienennettäväksi siirtämällä kuudesluokkalaiset Klaukkalaan yläkoulun yhteyteen ja 0-2 luokat yhdistettäväksi Lintumetsään alkuluokalle. Meidän lepsämäläisten mielestä tämä huonontaa sekä lasten hyvinvointia että alueemme vetovoimaisuutta.    

Kyläkoulu on koko kylän yhteinen sydän. Lasten on turvallista aloittaa koulutiensä tutussa, kävely- tai pyöräilymatkan päässä sijaitsevassa koulussa, missä kaikki tuntevat toisensa, sekä aikuiset että lapset. Pienemmissä ryhmissä koulunkäynnin haasteet tunnistetaan herkemmin ja oppilaat saavat nopeammin tarvitsemansa tuen. Pienten kuudesluokkalaisten siirtäminen kyläkoulusta yläkoulujen yhteyteen on käsittämätön suunnitelma, minkä taustalla ei ole ainakaan lasten etu ja hyvinvointi. Kyläkoulut ovat tärkeässä asemassa asuinpaikan valinnassa.    

Turvallista ympäristöä, jossa lapset voivat kasvaa luonnon ympäröimänä, arvostetaan koko ajan entistä enemmän. Kylien elinvoimaisuus ja yhteisöllisyys ja kyläkoulut niiden taustalla ovat kuntamme selkeä vetovoimatekijä – nyt päättäjien pitäisi ymmärtää tämä ja osata hyödyntää sitä.    

Lepsämän koulurakennuksen merkitys ei rajoitu ainoastaan koulunkäyntiin. Se on myös harrastuspaikka sekä aikuisille että lapsille, äänestyspaikka, liikuntapaikat löytyvät sekä jumppasalista että luistinradalta ja hiihtoladutkin heti koulun vierestä. Parkkipaikka toimii liityntäparkkina julkiselle liikenteelle sekä kylän tapahtumien parkkipaikkana. Koululla on paljon toimintaa!    

Me lepsämäläiset olemme ”Ylpeästi Lande”, arvostamme asuinaluettamme ja kyläämme. Nyt vetoamme kunnan päättäjiin: varmistattehan että kuuntelette päätöksissänne kuntalaisia. Turvatkaa Lepsämän koulun tulevaisuus ja lasten hyvinvointi sekä heille tärkeä yhtenäinen koulupolku.      

Allekirjoitathan adressin sunnuntaihin 29.11.2020 mennessä, jotta saamme sen toimitettua Nurmijärven kunnanhallituksen kokoukseen seuraavalle päivälle.


Mirkka Pellinen, sihteeri, Lepsämä kyläyhdistys ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mirkka Pellinen, sihteeri, Lepsämä kyläyhdistys ry. voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…