Liikennettä tulisi kehittää tielläliikkujat huomioiden

Haluamme tuoda liikenneasioissa / liikenneturvallisuustyössä toimiville virkamiehille tiedoksi tielläliikkujien tarpeita. Tällä hetkellä liikenneturvallisuus ja viihtyvyys liikenteessä uhrataan siksi, että uskomukset liikenneturvallisuusasioissa ovat vahvemmalla kuin tosiasiat. Suurinta ääntä mediassa pitää vähemmistö, jolle sakkotulot ovat tärkeämpi asia kuin turvallinen ja miellyttävä liikenne.

1. Liikenteen tulisi olla miellyttävää enemmistölle. Tavoitteeseen ei päästä nopeutta laskemalla ja lisäämällä valvontaa – tästä kertoo jo se, että vain kymmenen prosenttia ei kertomansa mukaan koskaan ylitä nopeusrajoituksia. Rajoitukset pitää mieltää tarkoituksenmukaisiksi ja arkijärjellä ymmärrettäviksi.

2. Teiden kuntoon tulisi sijoittaa lisää rahaa. Tällä hetkellä häviävän pieni määrä tienkäyttäjiltä peritystä rahasta palautuu tiestön ylläpitoon. Teiden kunto rapistuu ja turvallisuus huononee. Miksi budjeteissa ei oteta paremmin huomioon niitä jotka veroja maksavat? Mihin katoaa vuosittain 5-6 miljardia tienkäyttäjiltä perittyä euroa, jos tienpidon budjettia pitää laskea kymmenillä miljoonilla joka vuosi? (2004 verotulot liikenteestä olivat yli 6,4 miljardia euroa ja valtion menot liikenteeseen noin 700 milj. euroa) Miten on mahdollista perustella nopeusrajoitusten alentamista sillä, että teiden kunnossapitoon ei ole rahaa?

3. Rangaistusten tulisi vastata tienkäyttäjien oikeuskäsityksiä – nykyisellään mitättömästä liikennerikkeestä saattaa olla helposti suuremmat seuraukset kuin väkivalta-, huumausaine- tai omaisuusrikoksesta. Ajokielto on usein vakavampi seuraus, kuin ehdollinen vankeustuomio.
* 1kk minimiajokielto tulisi poistaa.
http://www.tiet.fi/rangaistukset.htm

4. Valvonta tulisi keskittää erityisesti esimerkiksi koulujen kohdalle päiväsaikaan ja risteysalueiden valvontaan taajamassa. – Ei öisille kantateille. Valvonnan painopistettä pitäisi siirtää ylinopeuksista liikenteen pahimpiin riskiryhmiin: Rattijuoppoihin ja ajotaidottomiin.

5. Ajonopeuksia tulisi nostaa useilla tieosuuksilla taajaman ulkopuolella. Myös taajamien epäonnistuneimmat rajoitukset tulisi muuttaa kohtuullisemmiksi. (30km/h rajoitukset, jota 90% autoilijoista rikkoo)
http://www.tiet.fi/nopeus.jpg

6. Investoinnit liikenneturvallisuuden kannalta epäolennaisiin asioihin tulisi välittömästi lopettaa (tutkanpaljastimenpaljastimet & kamera-autot) ja sijoittaa sekin raha vaikkapa tiestön kehittämiseen tai poliisin muuhun toimintaan. Nämä tekniset laitteet on hankittu pelkästään sakkotuloja ajatellen - eikä liikenneturvallisuuden paranemisesta ole mitään todisteita.
http://www.tiet.fi/kamerauto.jpg
http://www.tiet.fi/sakot.jpg

7. Kaikkia tielläliikkujia ei tulisi rangaista yksittäisen onnettomuuden seurauksena. Esim. raskaan liikenteen onnettomuuden jälkeen lasketaan nopeusrajoitus tieosuudella kahdeksaankymmeneen (johon raskasliikenne on jo valmiiksi rajoitettu) = Toimenpiteellä "rangaistaan" vain henkilöautolla ja moottoripyörällä liikkuvia.

8. Valtion tulisi kannustaa verohelpotuksin positiivisia ratkaisuja (ekologisia tai turvallisuutta lisääviä)

Adressin ylläpidosta vastaa Tielläliikkujien Etujärjestö ry / www.tiet.fi

Adressi tullaan toimittamaan Liikenne- ja viestintäministeri Anu Vehviläiselle.

Lähteet:
http://lyhytlinkki.net/?kvuqf396
"Sujuvan ja turvallisen runkoverkon osuus koko runkotieverkosta laskee 71 %:sta 65 %:iin vuoteen 2009 mennessä."

http://www.autoalantieto.fi/body_vero.asp
http://www.tiet.fi/xfiles/tienpito.pdf
http://www.etelasuomensanomat.fi/Article.jsp?article=103967
http://www.liikenneturva.fi/fi/tutkimus/tutkimusmonisteet/liitetiedostot/Autoilijoiden_ajonopeudet.pdf
http://kotisivut.org/tiet/scan053.jpg
http://www.tiet.fi/tanskanmalli.htm
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/sahkeet.asp?id=1014978
http://www.motorists.org/pressreleases/montana.html
http://www.tiet.fi/xfiles/lpkritiikki.jpg