Lisäys lakiin kansaneläkelaitoksesta 22 § Asiantuntijalääkärinä voi toimia ainoastaan potilasta hoitava Lääkäri

Lisäys lakiin kansaneläkelaitoksesta 22 § Asiantuntijalääkärinä voi toimia ainoastaan potilasta hoitava Lääkäri

Olisi aika päivittää Kelan etuus päätöksien teko ihmisläheiseksi ja vuorovaikutteiseksi toiminnoksi.
On väärin, että Kelan asiakasta tapaamaton asiantuntijalääkäri tekee etuuspäätökset pelkkien yleisten hoitodokumenttien pohjalta ilman, että kokonaiskuva etuuden saajan hoitohistoriasta jää huomioimatta.
Vuorovaikutus potilaan sekä asiantuntijan välillä tulisi olla välitön, jotta Kelan etuuspäätöksen hoitaminen sujuisi asianmukaisia linjoja noudattaen.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/11992?fbclid=IwAR0Z_VfACnLuMxu-M8CiX9TKgwXYi4LuELSZCDGd5M3hm0opJl0yP7P5-gQ

22 § Kansaneläkelaitoksen asiantuntijalääkäri

Laillistetun lääkärin tai hammaslääkärin on merkittävä perusteltu arvionsa asiakirjoihin osallistuessaan etuusasian valmisteluun ja vahvistettava se sanoin "käytettävissä olevien tietojen, asiantuntemukseni ja omantuntoni kautta". Merkinnät on tehtävä selkeästi ja yleisesti tunnettuja käsitteitä käyttäen niin, että niitä voidaan hyödyntää perusteltaessa päätöstä.

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Rajala Sanna voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…