Luontaishoidot kaikkien kansalaisten saataville, luonnon lääkkeet kunniaan!

Luontaishoidot ovat tehokkaita ja turvallisia ja niiden merkitys Suomen kansanterveyden ja -talouden kannalta tulee tunnustaa. Tarvitsemme luontaishoitoja koskevan erillisen lain, joka takaa kansalaisille mahdollisuuden vapaasti valita hoitonsa ja saada terveydenhuollon ammattilaisilta asiallista tietoa luontaishoidoista.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan lainsäädäntöä luontaisterapia-alalle. Vetoamme kansalaisoikeuksiin ja ihmisten oikeuteen päättää omasta hoidostaan. Vetoamme myös WHO:n ja EU:n suosituksiin, joiden mukaan jäsenmaiden tulisi sisällyttää luontaishoidot omaan terveydenhuoltoonsa.

Vaadimme ministeriötä asettamaan uuden työryhmän, joka koostuu monipuolisesti luontaishoitoalaa tuntevista tahoista ja joka ryhtyy suunnittelemaan lakia, joka
  • - takaa potilaan oikeuden valita hoitomuotonsa terveydentilasta riippumatta
  • - määrittelee sekä potilaiden että hoidon antajien aseman
  • - edistää hoitojen ja hoitotuotteiden turvallisuutta ja laatua
  • - edistää terapeuttien koulutuksen järjestämistä ja valvomista
  • - edistää luontaishoitojen oikeaa käyttöä ja tutkimusta
  • - takaa valtion taloudellisen tuen edellä mainittujen kohtien toteuttamiseksi ja hoitojen sisällyttämiseksi osaksi kansallista terveysjärjestelmää.www.lkl.fi

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry    Ota yhteyttä adressin tekijään