Pikkalan kivilouhimo

Siuntion kunta on huhtikuussa 2010 myöntänyt maa-aines- ja ympäristöluvan kivilouhimoa ja murskaamoa varten Pikkalan Stallsmossabergetille. Stallsmossaberget on ympäristöarvojensa takia luokiteltu lainvoimaisessa maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi.

Alueen välittömässä läheisyydessä asuu tai viettää vapaa-aikaansa tuhansia ihmisiä, joille louhimotoiminta aiheuttaa terveys- ja meluhaittaa. Lähin asutus sijaitsee 200 m päässä louhimoalueesta.

Täällä nähtävänä louhimoon liittyvät julkiset asiakirjat:
http://louhimo.galleria.fi/kuvat/

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kunnan pitävän kaavoituksen ajan tasalla, ja kaava on lainvoimaista maakuntakaavaa noudattaen tarkistettava ja päivitettävä viimeistään silloin, kun alueelle on suunnitteilla merkittäviä hankkeita. Valtakunnallisesti arvokkaan kallioalueen tuhoaminen on kiistatta tällainen merkittävä hanke.

Siuntion kunta on laiminlyönyt lainmukaisen tehtävänsä pitää kaavoitus ajan tasalla, ja alueen vanhentunutta kaavamerkintää on nyt käytetty lupien myöntämisen perusteena.

Vaadimme, että
1) Siuntion kunta käynnistää alueen kaavamuutoksen maakuntakaavan mukaiseksi viipymättä, ja
2) Stallsmossabergetin alue julistetaan kaavoituksen ajaksi toimenpidekieltoon, ja täten estetään ympäristö- ja historia-arvot peruuttamattomasti tuhoava toiminta.