Loviisan Valko, Eestinkolmio, Tavistholmen- ei kiitos, nej tack! Ei kemikaaliterminaalia eikä sen sallivaa osayleiskaavaa Loviisan Valkoon!

Adressi Adress

Loviisan Valko, Eestinkolmio, Tavistholmen- ei kiitos, nej tack!

Ei kemikaaliterminaalia eikä sen sallivaa osayleiskaavaa Loviisan Valkoon! 

Nej till kemikalieterminalen i Valkom, delgeneralplan gällande terminalen och Eestinkolmio området måste återförvisas till nyberedning! Kemikalieterminalen kommer att påverka alla invånare i Lovisa. Tavistholmen bör bevaras som rekreationsområde.

Helsingin Satama Oy haluaa tehdä Loviisasta kemiallisten aineiden säilytyspaikan. 

Kemikaaliterminaalin rakentamista varten kaupunki on valmistelemassa Loviisan satamaan kaavaa, jonka kaavamerkintä sallisi vaarallistenkin aineiden säilyttämisen Valkossa. Säilytyspaikka tarkoittaisi, että aineita kuljetettaisiin vesitse ja maitse halki kaupungin.  

Kemikaaliterminaali vaikuttaisi jokaisen loviisalaisen asumisturvallisuuteen. 

Allekirjoituksellani vaadin, ettei Loviisaan rakenneta suunniteltua kemikaalivarastoa ja että osayleiskaava palautetaan valmisteluun.

Lisäksi vaadin, että ketään ei ajeta Eestinkolmion kodistaan siksi, että satama laajenee ja tarvitsee lisätilaa kemiallisten aineiden säilyttämiseksi. 

Valko on tiheään asuttu  1500 asukkaan kylä. Se sijaitsee vain 5 km:n päässä Loviisan keskustasta. Lähimmät asuinalueet ovat noin 600 metrin päässä suunnitellusta kemikaalivarastosta. Lähellä ovat myös koulu, päiväkoti ja vanhusten palvelutalo.

Tavistholmenin alue on säästettävä lisärakentamiselta, sen monimuotoinen luonto on säilytettävä ja alueen virkistyskäyttö kaikille turvattava.-------------------------------------

--Adress-

Nej till kemikalieterminalen i Valkom! 

Dellgeneralplanen gällande terminalen och området Estlandstriangeln måste returneras till återförberedningen! Kemikalieterminalen kommer att påverka alla invånare i Lovisa.

Helsingfors Hamn Ab vill utvidga Lovisa till en förvaringsplats för kemikalier.Lovisa stad håller på att förbereda en delgeneralplan, som möjliggör byggandet av en kemikalieterminal i Lovisa hamn och lagring av farliga kemikalier och oljeprodukter. Denna lagringsplats i Lovisa hamn skulle innebära att kemikalier skulle transporteras land- och sjövägen genom staden.

Kemikalieterminalen skulle inverka på säkerheten för alla invånare i Lovisa.

Med min underskrift kräver jag att inget planerat kemikalielager byggs i Lovisa och delgeneralplanen återbördas till förberedning.

Därtill kräver jag att ingen skall tvingas flytta från sitt hem i Estlandstriangeln på grund av hamnens expansion och behovet av större område för att lagra kemikalier..Valkom är en tätbebod by med cirka 1500 invånare. Den ligger endast 5 km från Lovisa centrum. Det närmaste bostadsområdet ligger cirka 600 meter från den planerade kemikalieterminalen. I närheten finns också en skola, ett daghem och ett vårdhem.

Tavistholmen bör bevaras som rekreationsområde.


Pirkko Eerola-Pilvi    Ota yhteyttä adressin tekijään