Löytöeläinten hoidon järjestäminen Jyväskylän seudulla

23.04.2008 / Saila Tiainen:

Kiitos kaikille adressiin kantaaottaneille.

Adressia on kannanotollaan tukenut myös Kotikissayhdistys KOKIS ry. Kiitos
yhdistykselle aktiivisuudesta ja linjakkuudesta tällaisen aloitteen tukemisessa.
Tukiviestissään yhdistys toteaa mm.:

"Kotikissayhdistys toivoo, että eläinsuojelulain edellyttämässä
kunnallisessa löytöeläinten hoidon järjestämisessä eläinten hoidon ja kuntalaisten palvelun toimivuus, tarkoituksenmukaisuus ja laadukkuus olisivat
ensisijaisia valintakriteerejä ja että kukin kunta ottaisi löytöeläinten
hoidossa tuntuvan vastuun ja valvontaroolin.

Monissa kunnissa on todettu, että löytöeläinten hoidon kilpailuttaminen
pääasiassa kustannuksia painottaen on johtanut huonoon kuntalaisten
palveluun, eläinsuojelulaista ja/tai -säädöksistä piittaamattomaan
toimintaan löytöeläinten suhteen sekä lyhytaikaisiin ratkaisuihin, mikä on
usein kostautunut myös lisäkustannuksina tai -työnä kunnalle.
Löytöeläinten kunnollinen huolehtiminen on paitsi lain edellyttämä vaatimus, myös kuntalaisille tärkeä palvelu sekä nykyaikaisten kuntien moraalinen
velvollisuus."

Eipä tuota taitaisi paremmin sanoa.

Teen adressin tilastoista yhteenvedon ja toimitan adressin rakennus- ja ympäristölautakunnan 13 jäsenelle, sihteerille sekä ympäristöjohtajalle. Lähetän adressin tuloksesta myös viestiä joillekin medioille.

Päivitän vielä tilanteen tänne asian hoidettuani.

----------------Yksityinen kansalaisaloite

Adressi/aloite löytöeläinten hoidon järjestämisestä Jyväskylän seudulla

Jyväskylän hankintarengas (Jyväskylän kaupunki ja maalaiskunta, Muurame ja Korpilahti) kilpailuttaa löytöeläinten hoidon palveluntarjoajaa. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on huomioita monia eläinsuojelullisesti myönteisiä seikkoja mm.:
- edellytetään, että käytettävät tilat vastaavat vähintään Maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä määriteltyjä riittäviä tiloja eläinten pitopaikalle, ulkotarhoille ja häkeille.
- palvelun tarjoaja saa maksutta eläinlääkärin terveystarkastukset ja lopetukset

Palveluntarjoajan edellytetään kuitenkin itse osoittavan tilat toiminnalle. Lisäksi tarjousten vertailukriteereinä ei ole eläinten hoidon tai tilojen laatuun liittyviä asioita, vaan vertailukriteereinä käytetään hintaa (80 %) ja sijaintia (20 %).

Löytöeläinten talteenotto on jatkuvaa ja lain velvoittamaa toimintaa. Kaupungin tulisi viimeinkin ottaa vastuu toiminnan jatkuvuudesta ja laadusta tarjoamalla sille tilat itse, kuten monissa muissa kunnissa (esim. Joensuu ja Turku) on jo tehty.

Me allekirjoittaneet esitämme, että (kohdat 1 ja 2):

1. kaupunki tarjoaa vakinaiset tilat lain velvoittamalle ja jatkuvalle toiminnalle.
* kaupunki ottaa vastuun tilojen varustamisesta eläinten hoitoon sopivaksi karanteenitiloineen, jotta toiminta vakiintuu sopivalle laatutasolle
* kaupunki ottaa vastuun tilojen kunnossa pidosta käyttökulujen lisäksi, jotta tilat ja eläinten hoito-olosuhteet myös säilyvät vähintään säädösten määrittelemällä tasolla.
* kaupunki valvoo toiminnan laatua jatkuvasti. Tilojen osoittaminen palvelee myös tätä tavoitetta, koska toiminta on läpinäkyvämpää kuin silloin, kun löytöeläinhoitola olisi yksityishenkilön kodissa tai pihapiirissä.

2. Kilpailutuksen kriteereissä huomioidaan selvemmin myös palvelun laatukriteerit ja korvauksen kannustavuus tarkoituksenmukaiseen eläintensuojelu- ja hoitotyöhön.

Monet muut kunnat ovat aikaa sitten ottaneet vastuulleen tilojen osoittamisen löytöeläintoiminnalle. Tämä ei voi olla Jyväskylän seudullakaan rahakysymys, vaan tahtokysymys.
Asiaan tarttuminen parantaa kuntalaisten ja lemmikkieläinten hyvinvointia ja turvallisuutta ja antaa uskottavuutta Jyväskylän imagolle aikaansa seuraavana modernina kaupunkina.

Näillä perusteilla esitämme asian uudelleen käsittelystä rakennus- ja ympäristölautakun-nassa tilakysymysten selvittämiseksi ja kilpailutuskriteerien uudelleen harkitsemiseksi.

Adressi on syntynyt yksityishenkilön aloitteena. Se toimitetaan Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnalle 23.4.2008. Aloite on esitelty ja sille pyydetty tukea myös alueen lemmikkijärjestöiltä. Lisätietoa asiasta on www-sivulla http://adressi.parusdata.fi

Adressia voi pyytää sähköpostitse myös tiedostona, jonka voi tulostaa ja allekirjoittaa omakätisesti ja kerätä siihen myös muita allekirjoituksia: saila . tiainen at jyu . fi