Luolajan koulu säilytettävä!

Me allekirjoittaneet haluamme ilmaista vahvan tuen Luolajan koulun säilyttämiselle!

Pienet koulut ovat tärkeitä paikkoja oppimiselle, kasvulle ja yhteenkuuluvuuden tunteelle. Ne tarjoavat lapsille läheisen ja tukevan oppimisympäristön, joka mahdollistaa yksilöllisen huomion ja oppimisen.

Luolajan koulu on olennainen osa paikallisyhteisöämme, ja edistää alueen elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä. Koulun säilyttäminen auttaa myös pitämään Hämeenlinnan houkuttelevana asuinpaikkana perheille, jotka arvostavat korkealaatuista koulutusta, turvallista oppimisympäristöä ja sujuvaa arkea. Oppilaiden siirtäminen jo täynnä olevaan Nummen kouluun olisi vastuutonta ja lasten etujen vastaista.

Kehotamme teitä vakavasti harkitsemaan päätöstä Luolajan koulun lakkauttamisesta ja valitsemaan peruskorjauksen. Pyydämme, että otatte huomioon paikallisyhteisömme äänen ja tarpeet päätöksentekoprosessissa. 

Luolajan koululle on jo tehty peruskorjausta edistäviä toimia kuten tänä kesänä valmistunut maalämpöremontti johon käytettiin lähes miljoona. Koulun rakennukset sekä miljöö on suojeltu eikä sen kulttuurihistoriallista arvoa voi väheksyä. Haluamme että koulu säilyy tärkeänä oppimisympäristönä tuleville sukupolville.

Kiitos huomiostanne ja tuesta.

 

 

 

 

 


Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry / Sarina Pulkka    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry / Sarina Pulkka voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…