Mallinkaisten ranta-asemakaavan suunnittelu seis!

Ensi maanantaina 15.5.23 Janakkalan kunnanvaltuusto päättää Mallinkaistenjärven virkistysalueelle suunnitellusta ranta-asemakaavasta, eli vapaa-ajan asuntojen tonteista. 

Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry ei voi hyväksyä kuntamme ainutlaatuisen luonto- ja virkistysalueen sekä tärkeän ekologisen käytävän uhraamista mökkirakentamiselle.

Suunnitellulla kaava-alueella elää luontokartoitusten mukaan uhanalaisia ja erityistä suojelua vaativia lajeja, joiden elinympäristöjen heikentäminen on lailla kielletty. Edes kaava-alueen erityissuunnittelulla ei voida ELY-keskuksen mukaan taata lajien säilymistä alueella. 

Lisäksi kunta on todennut aiemmin Mallinkaistenjärven mökkimäärän olevan jo ylitiheä. Siksi järven kantokyky on jo nyt äärirajoilla, eikä alue kestä enää lisärakentamista. 

Jos sinäkin haluat säilyttää Mallinkaistenjärven  kirkasvetisenä virkistysalueena kaikkien vapaassa käytössä ja vaalia luonnon monimuotoisuutta, allekirjoita tämä adressi sunnuntaihin 14.5. mennessä.

Allekirjoitukset toimitetaan maanantaina 15.5. Valtuustolle


Johanna Sahila, Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry    Ota yhteyttä adressin tekijään