Mansikin alueen kaavoittaminen mökkitonteiksi estettävä

Euran kunta on esitellyt ehdotuksen Pyhäjärven rannalla sijaitsevan Mansikin alueen rantakaavan muuttamisesta (Kunnanhallitus pöytäkirja 23.11.2020/pykälä 337).

Muutoksessa esitetään alueen pohjoisosa, eli Hämeenlinnan kallioiden alue muutettavaksi yksityisiksi rantatonteiksi.

Tämä tuhoaisi ainoalaatuisen rakentamattomana säilyneen kallioalueen, ja estäisi lopullisesti pääsyn upealle näköalapaikalle.

Mansikin alue on ainoalaatuinen julkisessa omistuksessa säilynyt alue Pyhäjärven rannalla, jolla on suuria luonnon- ja kulttuuriarvoja. Se on ainoa merkittävä rakentamattomana säilynyt kallioranta Pyhäjärven rannalla, joka on julkisessa omistuksessa ja jonne kaikilla on vapaa pääsy.

Vastustamme ehdottomasti alueen osittaistakin yksityistämistä, ja vaadimme, että Euran kunta palauttaa kaavaehdotuksen takaisin valmisteluun, jossa siitä poistetaan kaikki suunnitelmat uusien rantatonttien perustamisesta ja lisärakentamisen sallimisesta alueen pohjoispäähän.

Pyydämme allekirjoitustasi asian tukemiseksi!

Pro Mansikki-ryhmän puolesta:

Rauli Mäkitalo

Aleksandra Mäkitalo

Marja Rekola

Matti Rekola

Ville Rekola

Mansikin_kalliot_valokuva.jpg