MATKATOIMISTOALAN VETOOMUS SUOMEN HALLITUKSELLE NOPEASTA RATKAISUSTA, JOLLA VÄLTETÄÄN ALAN YRITYSTEN KONKURSSIAALTO

ME MATKATOIMISTOALAN YRITYKSET PYYDÄMME SUOMEN HALLITUKSELTA NOPEAA RATKAISUA, JOLLA VÄLTETÄÄN ALAN YRITYSTEN KONKURSSIAALTO

Koronaviruspandemia koettelee erityisen raskaasti matkatoimistoalaa. Nyt vaaditaan pikaisia poliittisia päätöksiä alan pelastamiseksi. Ilman niitä Suomessa on pian käsillä niin koti- kuin ulkomaille suuntautuvien matkojen myyjiä koskeva konkurssiaalto. Tätä ei anneta tapahtua muissa EU-jäsenvaltioissa, joissa on lähdetty hakemaan yleisten avustusratkaisujen ohella toimialakohtaisia ratkaisuja yritysten tueksi. Matkatoimistoala on yksi näistä.

Matkatoimistoilla on muita toimialoja selkeästi raskaammat kuluttajansuojaan liittyvät vastuut, jotka perustuvat EU-direktiiviin ja siihen perustuviin kansallisiin lakeihin. Suoja on viety matkatoimiston kannalta kestämättömiin mittasuhteisiin. Sen kohtuuttomuus on paljastunut kokonaisuudessaan tässä maailmanlaajuisessa katastrofitilanteessa.

Kun koko maailma nyt on suljettu ja kukaan ei pääse matkustamaan luultavasti useaan kuukauteen, joudutaan matkapaketteja perumaan. Matkustajalle on tällöin palautettava hinta koko matkapaketista, joka koostuu esimerkiksi lennosta ja majoituksesta. Matkatoimisto on jo maksanut maksut eteenpäin palveluntuottajille eli lentoyhtiölle ja hotellille, jotka eivät nyt ole palauttamassa rahoja matkatoimistolle. Uuden kaupan loppuminen ja sen aiheuttamat tulonmenetykset ovat oma kokonaisuutensa, johon matkatoimistot niin ikään tarvitsevat taloudellista tukea.

Useissa muissa EU-jäsenvaltioissa haetaan luovia lainsäädäntö- ym. ratkaisuja, joilla kuluttajansuoja voitaisiin toteuttaa ilman, että koko matkatoimistoala ajetaan konkurssiin. Niissä ollaan valmiita ohittamaan direktiivin säännökset ja ottamaan käyttöön kansallisen hätätilan vuoksi väliaikaisia lainsäädännöllisiä ratkaisuja, joilla turvataan elinkeinon hengissä säilyminen uhraamatta kuluttajan suojaa.

Myös meillä Suomessa tarvitaan nyt uskallusta ja poliittista tahtoa pelastaa matkatoimistoala. Mikä tahansa keino se sitten onkaan, jotain nopeaa ja konkreettista ratkaisua asiaan haetaan myös Suomessa.


Suomen matkailualan liitto ry SMAL    Ota yhteyttä adressin tekijään