TÄYSIMITTAINEN KAPINA MEDIAMAKSUA VASTAAN

Keväällä 2009 kansanedustaja Mika Lintilän johtama Yleisradio Oy:n rahoitusta pohtinut työryhmä päätyi esittämään tv-maksun tilalle mediamaksua, joka olisi kaikille kotitalouksille ja yrityksille pakollinen kiinteä maksu, ja jonka suuruus kotitalouksille olisi noin 175-200 euroa vuodessa. Maksuvelvollisia olisivat kaikki asuntokunnat riippumatta televisiovastaanottimen omistamisesta tai käytöstä.

Tähän saakka Yleisradion palvelut ovat olleet ainakin nimellisesti käyttäjiensä rahoittamia: Tv-maksusta on voinut vapautua luopumalla televisiosta. Mediamaksu-mallissa tämä ei enää onnistuisi. Yleisradio olisi tosiasiallisesti julkisrahoitteinen organisaatio, ja mediamaksu olisi tosiasiallisesti vero.

Mediamaksu korvaisi nykyisen tv-maksun ja näin ollen vähentäisi tv-maksuvalvonnan kuluja. Tämä onkin mediamaksun ainoa hyvä puoli, tosin mediamaksu vaatisi täysin uuden, kalliin tietojärjestelmän pitämään kirjaa kotitalouksista ja laskuttamaan niitä kerran vuodessa. Koska tällaista järjestelmää ei ole valmiina ja se jouduttaisiin rakentamaan tyhjästä, mediamaksun kaavailtua toteutumisaikataulua on lykättiin vuodella. Tämänhetkisten kaavailujen mukaan mediamaksu otettaisiin käyttöön vuoden 2012 alusta.

Siirtyminen mediamaksuun tekee Yleisradion palveluista julkisia palveluita. Tavanomaiset valtakunnalliset julkiset palvelut rahoitetaan valtion budjetista, toisin sanoen viime kädessä verovaroista. Tavanomaiset verot peritään tulojen, omaisuuden tai omaisuuden siirron perusteella, ei kiinteänä tulotasosta riippumattomana summana. Kiinteää, kaikille pakollista tuloja huomioimatonta veroa kutsutaan henkiveroksi tai henkirahaksi. Tällainen vero kuuluu historian oppikirjaan, ei nykyaikaiseen, vähäosaisistakin jäsenistään huolta pitävään yhteiskuntaan.

Mediamaksu on sosiaalisesti äärimmäisen epäoikeudenmukainen, sillä se kaventaa eniten niiden ihmisten taloudellista liikkumavaraa, joilla sitä on ennestäänkin kaikkein vähiten. Opiskelijat, työttömät, pienituloiset ja yksinasuvat joutuisivat maksamaan kohtuuttoman paljon suhteessa esimerkiksi parempituloisiin useamman hengen talouksiin. Nykyisin heikossa taloudellisessa tilanteessa oleva voi säästää merkittävästi luopumalla televisiosta tai jättämällä sen hankkimatta. Tulevaisuudessa tämä ei olisi enää mahdollista.

Lukuisat kansalaiset pitävät kaavailuja tällaisesta kaikille kotitalouksille pakollisesta kiinteänsuuruisesta veron kaltaisesta maksusta pöyristyttävinä. Kaavailujen aiheuttama tuohtumus on synnyttänyt puoluerajat ylittävän kansanliikkeen, jonka päämääränä on pysäyttää tämä kansalaisten yhdenvertaisuutta pilkkanaan pitävä hanke. Internetin Facebook-verkostoitumispalvelussa on mediamaksua vastustavassa ryhmässä tätä kirjoitettaessa jo yli 90 000 jäsentä.

Kansanliikkeen sisällä on useita eri mielipiteitä siitä, mikä Yleisradion asema yhteiskunnassamme pitäisi olla. Pääasia kuitenkin on, että vaikka Yleisradio säilytettäisiin nykyisen kaltaisena instituutiona, sen rahoittaminen kaavaillun kaltaisella mediamaksulla on väärin.

Vaihtoehtoisia rahoitustapoja olisi monia. Mikäli olisi haluttu pitäytyä niin paljon tv-maksun kaltaisessa järjestelmässä kuin mahdollista, se olisi pitänyt toteuttaa maksukorttien avulla ja osana digisiirtymää. Jos tällaiseen ratkaisuun päädytään nyt, sen toteuttamista pitää lykätä siihen saakka, kunnes voidaan olettaa, että kaikilla televisionkatsojilla on kortinlukijalla varustetut televisiovastaanottimet.

Mikäli taas lähdetään siitä ajatuksesta, että Yleisradion palvelut ovat julkisia palveluita, olisi järkeenkäyvintä rahoittaa Yleisradion toiminta suoraan valtion budjetista. Lopputulos olisi mediamaksua oikeudenmukaisempi ja tasapuolisempi riippumatta siitä, miten tähän vaadittavat veronkorotukset kohdistettaisiin.

Vaadimme, että mediamaksusta luovutaan ja kysymys Yleisradion rahoituksesta palautetaan pöydälle. Mihin ratkaisuun sitten ikinä päädytäänkään, on selvää, että mediamaksu on väärä vaihtoehto.

15.10.2009, Mediamaksun vastainen kansanliike

Adressin luoja on rehellisesti varastanut tämän tekstin sen kekseliäältä luojalta ja edellinen teksti on kirjoitettu aikana, jolloin ei vielä uutisoitu jopa 300 euron suuruisesta mediamaksusta. Nyt tuo luku on ollut jo useassa sanomalehdessä ja radiossakin siitä on keskusteltu.

ALLEKIRJOITA SINÄKIN TÄMÄ ADRESSI JA KUTSU KAVERIT/KAVERIN KAVERIT MUKAAN ! KAIKKIA TEITÄ TARVITAAN TUON 300 EURON MEDIAMAKSUN KAATAMISEKSI !

PS: Facebook-yhteisössä "TÄYSIMITTAINEN KAPINA MEDIAMAKSUA VASTAAN" on tätä jälkikirjoitusta kirjoittaessa 14.12.2009 jo yli 108 000 jäsentä.

Liity Sinäkin !

http://www.facebook.com/group.php?gid=282001975149

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Riku Nieminen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Kannatatko kuolemantuomiota?